Volg BUVA op Twitter Volg BUVA op Facebook Volg BUVA op LinkedIn Bekijk video's van BUVA op YouTube


Brandwerend ventileren

Brandwerende eisen
Vanwege de enorme consequenties die brand heeft, worden er aan bouwconstructies brandwerende eisen gesteld. In het bouwbesluit en in diverse NEN-normen (o.a. NEN 6068, NEN 6073 en NEN 6090) zijn deze eisen en bepalingsmethoden beschreven. Deze eisen zijn onder te verdelen in drie groepen:

1. Eisen ten aanzien van (brandversnellende of brandvertragende) eigenschappen van het gebruikte bouwmateriaal en de toxiciteit van deze materialen bij verbranding.

2. Eisen die tot doel hebben dat de brand zoveel mogelijk beperkt blijft (compartimentering).

3. Eisen die tot doel hebben dat er tijdens brand gedurende een vastgestelde periode gevlucht kan worden (vluchten bij brand).

Voor de producten van BUVA geldt dat aan de eisen voor materiaal- gedrag bij brand voldaan wordt. Afhankelijk van de situatie kunnen brandwerende eisen gesteld worden aan de gevel of binnenwand. De ventilatieroosters dienen ook aan deze eis te voldoen. Met behulp van de FireStream en FireSlide is het mogelijk een 30 minuten brand- werende gevel te creëren, en met de FireSlide K een 60 minuten brandwerende gevel.
Share Print
Brandwerend ventileren

« Terug