Aedes: Woningcorporaties zetten verduurzaming gestaag door
Aedes: Woningcorporaties zetten verduurzaming gestaag door

Aedes: Woningcorporaties zetten verduurzaming gestaag door

Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van woningen en blijven inzetten op verduurzaming. Uit de cijfers van de Aedes-benchmark blijkt dat corporaties - volgens prognose - eind 2021 gemiddeld energielabel B halen, als door een wijziging de systematiek niet was aangepast. Corporaties komen daarmee als een van de weinige partners in het Energieakkoord hun toezeggingen na. Voor het werken aan een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 zijn echter nog grote investeringen van de sector nodig.

Al jaren zijn woningcorporaties bezig met isoleren en andere maatregelen conform de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en de opvolgers daarvan. De leden van Aedes hebben in de Aedes-agenda afgesproken de woningen te verbeteren naar gemiddeld energielabel B met een bijbehorende Energie-index (EI) van 1,4. Deze voorgaande energielabelwaarde geeft een integrale beoordeling van de energetische prestatie van woningen. Al jaren zakt het gemiddelde in de Energie-index en de prognose laat duidelijk zien dat eind 2021 de gemiddelde EI van corporatiewoningen onder de 1,4 uitkomt.

Vanaf 2021 geldt een andere systematiek voor de labelbepaling, die niet vergelijkbaar is met de oude methode.

Op basis van een analyse van 2 miljoen woningen laat de Aedes-benchmark zien dat corporaties gestaag doorgaan met stappen zetten om de duurzaamheidsprestatie van hun woningen te verbeteren. Zo heeft 80% van de woningen een HR107 ketel en is het aantal woningen met zonnepanelen het afgelopen jaar wederom fors gestegen met 67.000. Ook verbetert de gemiddelde isolatie gestaag.

Forse investeringen nodig

De verduurzaming van het bezit vraagt om forse investeringen van corporaties in de woningvoorraad. De investeringen in de verduurzaming zijn ook dit jaar toegenomen. Waar de investeringen in niet-energetische maatregelen afnamen met €12 per verhuureenheid, namen de investeringen in energetische maatregelen juist toe met €48 per verhuureenheid. Het aandeel van de energetische maatregelen is daarmee met 3% gestegen naar 46%.

Over de Aedes-benchmark

Aedes heeft voor het achtste jaar op een rij het Aedes-benchmark gehouden. De benchmark is een vaste waarde geworden voor de corporatiesector. Niet alleen geeft het een beeld van de prestaties en de uitdaging van de corporaties tezamen, het is ook een instrument waarmee de sector zichzelf verder kan ontwikkelen.

Bron: Aedes
Foto: Markus Spiske, Unsplash

Recente nieuwsberichten

Rabobank wil ruim honderd tijdelijke woningen bouwen in Waalwijk

07-12-2021

De Rabobank wil minimaal honderd tijdelijke woningen gaan bouwen in Waalwijk. De gemeente ziet grote kansen voor het project Rabo SmartBuilds. De enorme woningnood smeekt in haar ogen om creatieve oplossingen.

Meer informatie

Directeur Paul Konings (Holonite) over overname door BUVA

06-12-2021

Voor velen was het deze zomer een verrassing: BUVA homecare systemen in Barendrecht neemt producent van composietstenen gevel- en afbouwelementen Holonite in Tholen over.

Meer informatie

Bouwbedrijf Koopmans bouwt fabriek voor duurzame woonmodules

03-12-2021

De Koopmans Bouwgroep opent begin volgend jaar een fabriek waar duurzame houten woningmodules worden gemaakt. In deze dochteronderneming geWOONhout moeten op termijn 4000 modules per jaar worden gebouwd.

Meer informatie