BUVA 75 jaar, van MAJO naar homecare

De MAJO kachel, een innovatief product ontworpen in crisisjaren

Het kacheltje is een groot blik met daarin een kleiner blik die met pijpjes aan elkaar verbonden zijn ten behoeve van de luchttoevoer. Je kunt er houtsplinters in stoken zodat met minimale brandstof toch gekookt kon worden. Daarnaast gaf het kacheltje warmte af.

Het werd door meneer Bubberman met eindeloos geduld en veel zorg ontworpen. Ondanks de schaarste van allerlei middelen in die periode kregen de bezitters van het kacheltje toegang tot warmte en energie. Het was voor die tijd een groot succes. Na 75 jaar keerde het MAJO kacheltje tijdelijk terug op zijn geboortegrond. Wat heeft dit symbool nu voor BUVA betekend?

Kernwaarden van BUVA: innovatief, ondernemend en betrouwbaar

BUVA werd in 1946 opgericht en is daarmee feitelijk opgericht na de ontwikkeling van het MAJO kacheltje. De naam BUVA staat voor Bubberman en Vaarties. De twee eerste letters van de achternamen van de twee oprichters Johan Bubberman en Piet Vaarties, in alfabetische volgorde. Het bedrijf is begonnen als ijzerwaren en gereedschapshandel.

Voor het 60-jarig bestaan bevestigde de dochter van onze oprichter, mevrouw Schuurman-Bubberman, dat haar vader heel goed was ‘in het verzinnen van iets’. Naast het MAJO kacheltje ontwikkelde hij raamprofielen en verbeterde hij de levensduur van kozijnen en ventilatie. Die inventiviteit en innovativiteit is nog steeds de basis van het bedrijf.

Zes jaar na de oprichting van BUVA, in 1952, nam BUVA een gewaagde stap en verhuisde naar het iconische Groothandelsgebouw in het centrum van Rotterdam. Ondernemerschap betekent kansen zien en de zet om naar het Groothandelsgebouw te verhuizen bleek een gouden want hierdoor kon het bedrijf verder groeien.

Al zo vroeg als 1965 werd een afdeling Productontwikkeling opgericht waarmee het bedrijf inzette op een rol als fabrikant van bouwproducten en in mindere mate als groothandelsbedrijf. Dit onderstreepte de intentie van BUVA om dichter op de markt te staan zodat klant-ideeën kon worden omgevormd tot nieuwe productontwikkelingen.

Eind jaren 90 koos BUVA voor haar huidige locatie in Barendrecht. Deze stap bood het bedrijf nog meer kansen om te groeien, op te schalen in productie en efficiënter haar producten te kunnen transporteren. Het assortiment werd verder verbreed en verdiept om de klanten van BUVA beter te kunnen bedienen.

2018 was het jaar dat BUVA homecare systemen werd geïntroduceerd. Het DNA van het bedrijf en de gehele levensloop van het bedrijf leidde tot dit moment. Door de aanwezigheid van BUVA in de gehele bouwkolom en door slim verschillende product groepen te clusteren, was de organisatie in staat om zich strategisch te heroriënteren om zo nog meer waarde te bieden aan haar klanten.

Groei van BUVA, van MAJO kachel naar homecare systemen

Homecare systemen is gebaseerd op drie hoekstenen: 1) een veilig afgesloten ramen en deuren, 2) duurzame warmte, en 3) een gezond binnenklimaat, voor iedere bewoner van een huis. Deze hoekstenen vormen tevens het fundament voor een energiezuinige leefomgeving in een tijd waarin van iedereen wordt verlangd een bijdrage te leveren aan een schoner milieu.

Op het eerste gezicht lijkt er een groot gat te zijn tussen de MAJO kachel en de huidige homecare systemen. Maar het tegenovergestelde is waar. Homecare systemen is ontsproten uit het gedachtegoed van de MAJO kachel. Het verleden heeft ons gevormd tot het bedrijf en het model wat wij nu met veel passie uitdragen.

Het MAJO kacheltje zorgde voor een slimmer gebruik van middelen in een tijd van grote tekorten en energieschaarste. Homecare systemen zorgt ook voor een slimmer gebruik van middelen in een tijd waarin energie op een duurzamere manier gewonnen en ingezet wordt. Beide concepten streven naar een optimale inzet van energie in tijden van nood.

Conclusie

1 april bestaat BUVA 75 jaar. In die periode is veel veranderd en is de wereld verder gedigitaliseerd. Veel zaken zijn echter hetzelfde gebleven en behouden. De thuiskomst van het MAJO kacheltje heeft ons doen beseffen dat wij als bedrijf enorm zijn gegroeid. Onze kernwaarden: innovativiteit, ondernemerschap en betrouwbaarheid zijn echter bewaard gebleven en geïnstitutionaliseerd.

Zoekt u als bedrijf diepgang in de relatie van uw partners in de bouwkolom? Wilt u als organisatie slimmer samenwerken? Verwacht u meer waarde van partners zodat u zich kunt focussen op uw kerntaken? Neem dan contact op met onze organisatie voor een gesprek waarin wij onze visies kunnen delen en uiteenzetten wat wij voor u kunnen betekenen.

Volgende maand publiceren wij een artikel over het verhaal van de MAJO kachel in het Atlantik Wall Museum in Hoek van Holland. Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle relevante marktontwikkelingen en productinnovaties in de bouw? Kijk dan hier!

Recente nieuwsberichten

Kantoor van de toekomst is duurzaam en goed bereikbaar, maar in Utrecht zijn ze nauwelijks te vinden

13-04-2021

Een werkplek van kwaliteit: goed bereikbaar, technisch bij de tijd én duurzaam. Dat is waar bedrijven die zich (opnieuw) vestigen in Utrecht naar uitkijken. Om klaar te zijn voor het nieuwe werken en om jong talent binnen te kunnen halen.

Meer informatie

Provincie Utrecht tekent City Deal voor toekomstbestendige, duurzame en energie-neutrale woningbouw

12-04-2021

De provincie Utrecht wil jaarlijks 10.000 woningen bouwen, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige en energie-neutrale manier. Dat betekent met aandacht voor uitputting van grondstoffen en uitstoot van CO2 en stikstof.

Meer informatie

'Aantal hypotheekaanvragen voor koopwoningen gedaald'

09-04-2021

Het aantal hypotheekaanvragen voor koopwoningen is in het eerste kwartaal met bijna 7 procent gedaald. Dat komt vermoedelijk doordat woningen steeds duurder worden en doordat er minder aanbod is, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Meer informatie