Elektronische toegangscontrole met BUVA
Elektronische toegangscontrole met BUVA

Elektronische toegangscontrole met BUVA blueSmart

Offline systeem met online mogelijkheden

“Wat voor ons begon met de vraag naar een mechanisch sluitplan en de levering van het hang- en sluitwerk daarvoor, is uitgemond in een compleet elektronisch sluitplan en toegangscontrolesysteem voor het hele complex”, zegt projectbegeleider Ugo Harmsen, die namens BUVA bij de nieuwbouw betrokken was.

Het Prinsenkwartier is een woon-zorgcomplex van Catharina, thuis op Voorne, waarin 28 psychogeriatrische cliënten wonen, verdeeld over vier groepen. Daarnaast telt het complex 44 seniorenappartementen waar bewoners desgewenst zorg kunnen inkopen. Deze appartementen worden momenteel echter nog gebruikt door bewoners van het Catharina Gasthuis, een andere locatie van de zorgaanbieder in Brielle, die gerenoveerd wordt.

Uitbreiding van het plan met extra toegangscontrole

“Aanvankelijk was het sluitplan voor Het Prinsenkwartier voornamelijk mechanisch van opzet. Maar al snel kwam de vraag voor uitbreiding van het plan met extra toegangscontrole voor de toegangsdeuren van het complex. Op ons advies is toen gekozen voor onze blueSmart-oplossing, omdat dat systeem naadloos aansluit op de wensen en eisen in de zorg”, zegt Harmsen.

In samenspraak met aannemer Gebroeders Blokland, opdrachtgever Altera N.V. en deurenleverancier Berkvens Deursystemen hebben Harmsen en zijn collega’s het elektronische sluitplan vervolgens tot in detail uitgewerkt. “Bovendien maakt Catharina op andere locaties al gebruik van elektronische toegangscontrole. Weliswaar een systeem van een andere fabrikant, maar zij waren al bekend met de gemakken en voordelen ervan.”

Optimaal samenspel tussen elektronische toegangscontrole en hang- en sluitwerk

Behalve het sluitplan, kreeg de Barendrechtse leverancier ook de levering van het volledige hang- en sluitwerk gegund. Harmsen: “Naast de BUVA blueSmart-cilinders en kaartlezers hebben we onder meer de reguliere sloten en BUVA FD20 draaideurautomaten voor de binnen- en buitendeuren geleverd. Hierdoor werd een optimaal samenspel tussen elektronische toegangscontrole en hang- en sluitwerk geborgd.”

Met blueSmart leverde BUVA een offline systeem met één sleutel voor on- en offline kaartlezers, cilinders en elektronische krukken. “Met één softwaresysteem voor die on- en offline componenten. Daarmee beschikt de gebouweigenaar over een flexibel systeem met uitgebreide mogelijkheden.”

Vertrouwde sleutel met BUVA blueSmart

Een belangrijk voordeel van blueSmart is de sleutel waarmee de cilinders bediend worden. “Vooral voor senioren en psychogeriatrische bewoners voelt het openen en sluiten van een deur met behulp van een sleutel vertrouwd. Zij willen in hun beleving zeker weten dat de deur op slot zit en dat ze hem met een sleutel kunnen openen. Dat geeft deze groep gebruikers een veilig gevoel en dat is – zeker voor deze mensen – erg belangrijk”, zegt René Kop, conceptadviseur van BUVA homecare systemen.

Maar de sleutel speelt ook voor de zorgorganisatie een belangrijke rol. “De automatische registratie van wie wel en niet binnen is, biedt veel gemak. Daarnaast kunnen rechten op een sleutel eenvoudig en snel aangepast worden. Zo kan voor bewoners de sleutel zo ingesteld worden dat ze alleen in hun eigen appartement en de centrale toegangsdeur naar binnen kunnen.”

Plan per gebruiker

Bij de inrichting van het sluitplan en het toewijzen van de rechten van bewoners en medewerkers in het toegangscontrolesysteem is door BUVA samen met Catharina, thuis op Voorne per bewoner en medewerker bekeken welke gebruikersprofielen nodig zijn. “Bewoners hoeven in de regel alleen de centrale toegangsdeur en de deur van hun eigen appartement kunnen bedienen”, zegt Harmsen.

Maar de toegangscontrole voor begeleiders en verplegend personeel vergt meer aandacht. Deze groep krijgt verschillende autorisaties, afhankelijk van functie en bevoegdheden. “Niet iedere medewerker hoeft toegang tot alle ruimtes nodig. Daarvoor hebben we een plan uitgewerkt zodat iedereen bij ingebruikname toegang kon krijgen tot de ruimtes waar hij of zij mag zijn.”

Snel mutaties uitvoeren met BUVA blueSmart

Het is die flexibiliteit die elektronisch toegangsbeheer gewild maakt voor steeds meer organisaties en instellingen. “We zien in de zorg een toenemende vraag naar elektronisch toegangsbeheer, vooral vanwege de combinatie van flexibiliteit, veiligheid en gebruiksgemak”, zegt Harmsen. “Zo zijn er in een zorginstelling bijna dagelijks wel enkele mutaties die doorgevoerd moeten worden. Dat moet een organisatie snel en eenvoudig zelf kunnen regelen in het systeem.”

Bijvoorbeeld als een bewoners de sleutel kwijt is of een medewerker geen toegang meer hoeft te hebben tot de ruimte waar medicijnen opgeslagen liggen. Kop: “Dan kan de beheerder van het toegangscontrolesysteem dit snel en eenvoudig veranderen in de database. Met die beheersbaarheid van het eigen systeem worden gebouweigenaren ontzorgd.”

Elektronisch toegangscontrole als virtueel systeem

In Het Prinsenkwartier vormen de centrale toegangsdeuren een sleutelrol in het toegangscontrolesysteem. Kop: “Het is een virtueel systeem waarbij de data op de high performance chip in de sleutel wordt weggeschreven. Bij het aanbieden van de sleutel bij de kaartlezer bij de centrale toegangsdeur, wordt deze automatisch ververst en worden de nieuwe rechten aan de sleutel toegewezen.”

Op die manier wordt volgens Kop en Harmsen de veiligheid gewaarborgd. “Voor bewoners, voor medewerkers en voor de instelling. Het systeem biedt de mogelijkheid om snel in te grijpen als dat nodig is. Of er nu een sleutel direct geblokkeerd moet worden of een medewerker snel een ruimte in moet waar hij normaal gesproken geen toegang tot heeft.”
 

Veiligheidscertificaat BUVA blueSmart

Behalve veilige toegangscontrole, biedt blueSmart ook de zekerheid dat de gegevens die in het toegangscontrolesysteem verwerkt worden goed beveiligd zijn. Kop: “Ieder project wordt individueel ingericht en op maat gemaakt. Inclusief de hightech 365 bits encrypted beveiliging. Op basis daarvan bieden we voor ieder systeem een eigen veiligheidscertificaat.”

Het unieke gecodeerde systeem per klant zorgt ervoor dat combineren met componenten van andere systemen niet mogelijk is. Harmsen: “Wel is het koppelbaar met gebouwbeheersingssystemen, liftsturingen en bijvoorbeeld reserveringsystemen zonder dat de databeveiliging in gevaar komt.”

BUVA heeft er volgens Kop bewust voor gekozen om voor blueSmart geen open communicatie te gebruiken. “Dat zie je bij veel concurrenten wel, maar wij houden ons systeem gesloten. Bovendien is de software voor beheerders alleen toegankelijk na dubbele verificatie. Dat, in combinatie met gecodeerde opslag en overdracht van gevoelige toegangsgegevens zorgt ervoor dat wij maximale veiligheid garanderen.”

Online functies voor BUVA Bluesmart toegangscontrole

Hoewel blueSmart een offline elektronisch systeem is, zijn aan de componenten ervan wel online functies te koppelen. “Zo kan een zorgmedewerker die plotseling van de ene naar de andere locatie moet, onderweg per mail toegang tot die locatie krijgen. Op de locatie aangekomen kan de medewerker via een link in de mail en via bluetooth de rechten op de sleutel schrijven. Met name voor thuiszorg kan dat ook een handige oplossing zijn.”

Voor de 44 seniorenappartementen in Het Prinsenkwartier, die na de renovatie verhuurd gaan worden, zijn de blueSmart-cilinders volgens Harmsen en Kop ook ideaal. “De huurders van deze appartementen kunnen straks zorg inkopen. Zij kunnen dan zelf de zorgmedewerkers toegang verlenen tot hun appartement. Bijvoorbeeld door een tijdslot in te stellen waarbinnen de betreffende medewerker met diens sleutel binnen kan komen om te helpen bij het aankleden of andere zorg te bieden. En vanzelfsprekend kan in geval van nood snel ingegrepen worden en directe toegang tot het appartement toegewezen worden.”

Elektronische toegangscontrole BUVA gebruiksklaar opgeleverd

Het toegangscontrolesysteem en sluitplan dat BUVA voor Het Prinsenkwartier heeft gemaakt, werd gebruiksklaar opgeleverd. Hermans: “Dat doen we met ieder project, ongeacht of het om een mechanisch of elektronisch sluitplan gaat. Door te investeren in die voorbereiding en samen met de eindgebruiker alle gebruikersprofielen al vooraf te definiëren, kunnen we het hele systeem werkend opleveren. Dat is voor alle partijen prettig.”

Na die oplevering kan het systeem vervolgens getest worden. “Dat kan de aannemer doen of de uiteindelijke gebruiker. Soms lopen we dan nog tegen bepaalde zaken aan die de klant net nog even anders wil. Dat kunnen we dan nog aanpassen voordat de gebruikers er definitief intrekken. Bovendien kunnen we dan de systeembeheerder of huismeester ook alvast opleiden. 

Vraag elektronische toegangscontrole in particuliere markt neemt toe

Hoewel elektronische toegangscontrole zich nog steeds vooral op de utiliteitsmarkt en zorgsector richt, ziet BUVA homecare systemen ook op de particuliere markt de vraag toenemen. “Met name voor woningen in het hoge segment groeit die vraag, zij het niet met hele grote aantallen. Maar we zien dat woningbezitters ook willen profiteren van de combinatie van de veiligheid en het gemak van die elektronische systemen”, aldus Ugo Harmsen.

Door met meerdere en verschillende pakketten te werken, kan de leverancier naar eigen zeggen voor ieder project een maatwerkoplossing aanbieden. “Dat is ook waarnaar onze klanten op zoek zijn. Een systeem toegespitst op hun organisatie. Of het nu om een bedrijf met honderd medewerkers gaat of een huishouden van vier personen. De flexibiliteit van blueSmart maakt iedere schaal hierin mogelijk”, zegt René Kop.

Vandaalbestendig

Een van de grote voordelen van de blueSmart-cilinders is volgens Kop het feit dat ze vlakliggend zijn. “Ze hebben geen uitstekende delen en dat maakt de cilinder veilig, minder gevoelig voor beschadiging, gebruiksvriendelijk en vandaalbestendig. Bovendien vormen ze esthetisch gezien een mooie oplossing voor nagenoeg iedere deur en zijn ze klasse 3 inbraakwerend.”

Ook zijn de cilinders moeiteloos in bestaande situaties te plaatsen zonder aanpassing aan de deur. “Onze cilinder past in de sparing van een europrofielcilinder en kan daarom in bestaande situaties snel en eenvoudig worden uitgewisseld. Dus als een gebouwbeheerder wil overstappen van een mechanisch sluitplan naar een elektronische oplossing is dat met blueSmart in een handomdraai geregeld.”

Het Prinsenkwartier in Brielle

Gelegen binnen de historische vestingwallen van Brielle werd vorig jaar Het Prinsenkwartier in gebruik genomen. Het woonzorgcomplex biedt dementiezorg en seniorenhuisvesting volgens de laatste standaarden. Om te zorgen dat bewoners zo lang mogelijk de regie over hun leven houden en een optimale vrijheid ervaren, heeft Avics een uitgebreid dwaaldetectiesysteem geïnstalleerd voor de 28 psychogeriatrische cliënten. Voor alle overige deuren, waar bewoners geen toegang toe hebben, is gekozen voor het elektronische BUVA blueSmart toegangscontrolesysteem.

Gegevens betrokken partijen nieuwbouw project

Realisatie bouw: 2019-2020
Architect: HFB
Opdrachtgever: Altera Vastgoed N.V.
Ontwikkelaar: Gebroeders Blokland
Bouwer: Gebroeders Blokland
Huurder: Catharina, thuis op Voorne
Installateur: Klimaat Service Holland
Toegangscontrole, hang- en sluitwerk en ventilatie: BUVA homecare systemen

Recente nieuwsberichten

Uitbreiding assortiment BUVA IsoStone onderdorpel voor houten kozijnen

07-05-2021

Om het assortiment up to date te houden en door te ontwikkelen, doet BUVA onderzoek naar wat er nodig is in de markt.

Meer informatie

Onderzoek toont aan: woningtekort in Nederland houdt aan!

06-05-2021

Zoals bekend is er in Nederland en enorm woningtekort. De Nederlandse bouwsector staat voor de grote uitdaging om dit tekort weg te werken door versneld woningen te bouwen.

Meer informatie

'Merendeel Nederlanders verwacht dat huizenbubbel snel klapt'

05-05-2021

Het overgrote deel van de Nederlanders verwacht dat de 'huizenbubbel', die is ontstaan door de sterk stijgende huizenprijzen, binnen een aantal jaren weer klapt.

Meer informatie