Limburgse woningcorporaties bundelen krachten om bouwtempo te verhogen

Limburgse woningcorporaties bundelen krachten om bouwtempo te verhogen

De bestuurders van woningcorporaties Wonen Limburg, Maasvallei, Wonen Zuid, HEEMwonen, ZOwonen en Woonwenz ondertekenden eind oktober een Intentieovereenkomst om te komen tot een Limburgse Bouwstroom. Met de ondertekening is het startschot gegeven voor een onderzoek naar vraagbundeling en collectieve inkoop van nieuwbouwwoningen in de jaren 2022 tot en met 2030.

Anno 2021 is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Het bouwtempo van nieuwe woningen moet omhoog en daarbij moet de betaalbaarheid van sociale huurwoningen gegarandeerd blijven.  

Het is tijd voor verandering en daarom gaan deze 6 Limburgse woningcorporaties onderzoeken hoe zij anders en slimmer samenwerken onder de naam: de Bouwstroom Limburg. Het initiatief is geïnspireerd door de reeds lopende Bouwstroominitiatieven in Nederland.

Betaalbaarheid, versnellen en innovatie

Voor de deelnemende corporaties is er een noodzaak om innovatie op het gebied van woningbouw en duurzaamheid aan te jagen en hierin te versnellen. Dat willen zij bereiken door op te schalen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Bundelen van krachten

De woningcorporaties zien een gelijkwaardige samenwerking als de sleutel, omdat zij denken door het bundelen van krachten beter in staat te zijn maatschappelijke opgaven op te pakken en betaalbaar wonen mogelijk maken.

Samenwerkende partijen in het onderzoek

De corporaties werken samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en koepelorganisatie Aedes. Doel van het onderzoek is om te komen tot een vraagbundeling, volgens het principe van conceptueel bouwen. Als het onderzoek is afgerond wordt er doorgepakt naar de volgende fase van de samenwerking waarbij belanghebbenden, zoals gemeenten, worden aangehaakt. Als dit allemaal lukt wordt er in 2022 een collectief inkooptraject doorlopen en starten in 2023 de eerste bouwprojecten.

Bron: Aedes
Foto: Samantha Fortney, Unsplash

Recente nieuwsberichten

Rabobank wil ruim honderd tijdelijke woningen bouwen in Waalwijk

07-12-2021

De Rabobank wil minimaal honderd tijdelijke woningen gaan bouwen in Waalwijk. De gemeente ziet grote kansen voor het project Rabo SmartBuilds. De enorme woningnood smeekt in haar ogen om creatieve oplossingen.

Meer informatie

Directeur Paul Konings (Holonite) over overname door BUVA

06-12-2021

Voor velen was het deze zomer een verrassing: BUVA homecare systemen in Barendrecht neemt producent van composietstenen gevel- en afbouwelementen Holonite in Tholen over.

Meer informatie

Bouwbedrijf Koopmans bouwt fabriek voor duurzame woonmodules

03-12-2021

De Koopmans Bouwgroep opent begin volgend jaar een fabriek waar duurzame houten woningmodules worden gemaakt. In deze dochteronderneming geWOONhout moeten op termijn 4000 modules per jaar worden gebouwd.

Meer informatie