Fors meer bezwaren WOZ-aanslag nu huizenprijzen door het dak gaan

Steeds meer huizenbezitters en ondernemers maken bezwaar tegen de WOZ-beschikking, waarin gemeenten de waarde van de woning bepalen als basis voor belastingaanslagen. In de eerste weken van dit jaar steeg het aantal bezwaren met maar liefst 49 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020, stelt WOZ-specialist Previcus Vastgoed.

De stijging van het aantal bezwaren komt vooral doordat ondernemers kritischer zijn geworden. Volgens Previcus Vastgoed letten zij door de coronacrisis wat meer op de kleintjes. Maar ook huiseigenaren zijn al een aantal jaar actiever aan het procederen, zo blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat in december uitkwam. Bij woningen groeide het aantal bezwaren tussen 2015 en 2019 van zo’n 160.000 naar 204.000.

In de meeste gemeenten kunnen huiseigenaren zich nog tot ongeveer 10 april melden als ze het niet eens zijn met de beschikking. Gemeenten dringen erop aan te bellen of te mailen met vragen of commentaar, zodat in overleg of na de aanvoering van bewijs de beschikking naar boven of naar beneden kan worden bijgesteld. No cure no pay-bureaus zoals Previcus Vastgoed proberen pandeigenaren te helpen met de procedure om zo fiscaal voordeel te ontvangen. Een eventuele boete van 500 euro voor de gemeente als die fout zit, komt dan bij het bedrijf terecht.

Verdeelsleutel belastingen

Huiseigenaren voelen zich aangemoedigd door de hogere huizenprijzen én hogere gemeentebelastingen, al zijn die twee niet een op een aan elkaar gelinkt. De waardebepaling wordt gebruikt als verdeelsleutel voor de belastingen. De gemeenteraad bepaalt of er ook daadwerkelijk meer onroerende zaakbelasting (ozb) moet worden geheven. Zelfs met dalende huizenprijzen kan de ozb omhoog gaan en vice versa.

De onstuimige huizenmarkt is wel een van de redenen dat taxaties voor gemeenten moeilijker zijn geworden, zegt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer, de toezichthouder die controleert of gemeenten op een gedegen manier de waarde bepalen. ,,De huizenprijzen gaan door het dak en dat heeft effect op hoe gelijkwaardige huizen gewaardeerd moeten worden, maar de verschillen tussen gemeenten en verschillende wijken zijn groot. Bij zo'n 2 procent van de woningtaxaties wordt bezwaar gemaakt. Dat is gezien de hoeveelheid jaarlijkse taxaties niet veel. Het is belangrijk dat belastingplichtigen op een laagdrempelige manier bezwaar kunnen maken. Over het algemeen vinden we dat dat best netjes kan.”

Het ‘slagingspercentage’ oftewel het percentage gegronde bezwaren van particulieren die zelfstandig bezwaar indienen, wijkt weinig af van dat van no cure no pay-bedrijven, namelijk 52 procent versus 49 procent, zo staat in het WODC-rapport. Waar de WOZ-waarde met meer dan 50.000 euro is verlaagd, blijken huiseigenaren die een bedrijf hebben gemachtigd vaker in het gelijk gesteld (21 procent), dan huiseigenaren die zelfstandig bezwaar hebben gemaakt (11 procent).

Gedateerde huizen 

Michel Uyen van Previcus Vastgoed is het met Kathmann eens dat het moeilijk is om goed te taxeren in de huidige markt. ,,Toch denk ik dat het veel vaker fout gaat dan de 2 procent die hij noemt. Zeker voor mensen die in een huis wonen dat gedateerd is, kan het zijn dat de waarde een stuk lager ligt dan de inschatting op basis van data van verkochte huizen uit de buurt, die bijvoorbeeld een hoger energielabel hebben. Veel huiseigenaren hebben niet in de gaten dat ze daardoor te veel belasting betalen.” 
De kritiek van gemeenten dat mensen beter geen bureau in kunnen huren, laat Uyen van zich afglijden. ,,Dat wij er zijn, is voor gemeenten ook een prikkel om beter hun best te doen om een goede taxatie te verzorgen. Dat wordt ook in het WODC-onderzoek erkend. Daarnaast laten wij nu mensen bezwaar maken die dat anders niet zouden doen, zeker niet als ze ervoor naar de rechter moeten. Dat is een te hoge drempel.”
De rol van no cure no pay-bureaus wordt ook door de Waarderingskamer gezien, zegt Ruud Kathmann. ,,Als er fouten worden gemaakt, mag een belastingplichtige daarop gepast reageren. Dat houdt gemeenten scherp. En anders proberen wij gemeenten scherp te houden. De WOZ is voor allerlei toepassingen van belang, dus hij moet zorgvuldig worden vastgesteld.” Hij merkt nog wel op dat huiseigenaren er rekening mee moeten houden dat de beschikking is bepaald op basis van de huizenprijs op 1 januari 2020, ruim een jaar geleden dus. ,,Zeker nu de prijs op sommige plekken met meer dan 10 procent in één jaar stijgt, vergissen sommige mensen zich als ze vinden dat de huizenprijs te hoog of te laag wordt vastgesteld.”

Bron: Stefan ten Teije
Foto: Markus Winkler

Recente nieuwsberichten

Kantoor van de toekomst is duurzaam en goed bereikbaar, maar in Utrecht zijn ze nauwelijks te vinden

13-04-2021

Een werkplek van kwaliteit: goed bereikbaar, technisch bij de tijd én duurzaam. Dat is waar bedrijven die zich (opnieuw) vestigen in Utrecht naar uitkijken. Om klaar te zijn voor het nieuwe werken en om jong talent binnen te kunnen halen.

Meer informatie

Provincie Utrecht tekent City Deal voor toekomstbestendige, duurzame en energie-neutrale woningbouw

12-04-2021

De provincie Utrecht wil jaarlijks 10.000 woningen bouwen, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige en energie-neutrale manier. Dat betekent met aandacht voor uitputting van grondstoffen en uitstoot van CO2 en stikstof.

Meer informatie

'Aantal hypotheekaanvragen voor koopwoningen gedaald'

09-04-2021

Het aantal hypotheekaanvragen voor koopwoningen is in het eerste kwartaal met bijna 7 procent gedaald. Dat komt vermoedelijk doordat woningen steeds duurder worden en doordat er minder aanbod is, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Meer informatie