Ontmoet, ontdek en vergroot uw kennis tijdens het BIM-seminar op 5 november

Ontwerpen in BIM wordt steeds meer gemeengoed in de bouw. In navolging van de architectonische, bouwtechnische en constructieve informatie worden anno 2019 ook steeds vaker installaties en overige technische en praktische gegevens aan het Bouw Informatie Model toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de data van verwarmings- en ventilatiesystemen, maar ook aan hang- en sluitwerkgegevens.

“Als organisatie volgen wij de ontwikkelingen in de markt op de voet”, vertelt Marcel de Bruijn, teamleider projectbegeleiding bij BUVA. “Onder andere ten aanzien van BIM. De afgelopen jaren hebben we goed gekeken naar hoe we BIM in onze dienstverlening konden implementeren. Bovendien zijn we in 2015 een pilotproject gestart met Dura Vermeer, voor hoogbouwproject Pontsteiger in Amsterdam. Samen hebben we gekeken hoe we de hang- en sluitwerkgegevens het best in het BIM-model konden integreren. Hierbij ontdekten we al gauw dat de data van onze producten belangrijker is dan de vorm.”

Vorm of data?
BIM bestaat grofweg uit twee aspecten: de geometrie/vorm van het gebouw en de informatie/data die hieraan gekoppeld is, vertelt Jeffrey Truijens, Informatie- & Procescoördinator bij Dura Vermeer. “Van alle onderdelen die je aan het model toevoegt, moet je je afvragen wat hun belang in het totale model en proces is. Want wat is bijvoorbeeld het belang van de geometrie van een deurkruk, in het totale bouwkundige model? De deurkruk zal ‘nergens’ clashes veroorzaken… Moet je dan het fysieke ontwerp wel in je BIM-model opnemen, of is alleen de productinformatie voldoende? In project Pontsteiger kozen wij voor het laatste. In plaats van enorme deurstaten en hang- en sluitwerklijsten is gekozen om alleen de relevante productinformatie in het BIM-model op te nemen. Zodat alle relevante bouwpartijen, maar ook de beheerder in één oogopslag konden zien welke producten bij welke deur horen. Van de sloten, sluitplaten en scharnieren tot en met de deurdrangers, cilinders en het beslag.”

Essentie van BIM
“Met project Pontsteiger hebben we direct de essentie van BIM weten te vangen”, vertelt De Bruijn. “Namelijk: goed communiceren en samenwerken aan een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig gebouwontwerp. Om hier ook in andere projecten optimaal invulling aan te geven, hebben we de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met ketenpartners. Van adviseurs tot installateurs en van timmerfabrieken tot onderhoudspartijen. Ook uit deze gesprekken kwam de behoefte om hang- en sluitwerkgegevens toe te voegen aan de BIM-modellen duidelijk naar voren. En dat stelde ons voor uitdagingen. Als organisatie hebben wij een enorme expertise in hang- en sluitwerk. Het adviestraject speelt hierin een voorname rol. Maar hoe kunnen we dat advies overeind houden in BIM-projecten? En hoe kunnen we alle projectinformatie zo efficiënt mogelijk uit het BIM-model halen, analyseren, adviseren en opnieuw opslaan? Op dit moment zetten wij de volgende stappen in BIM, in samenwerking met een aantal enthousiaste partijen. De ervaringen die we hierbij opdoen, nemen we tevens mee in onze BIM interface, die in samenwerking met Bimforce is ontwikkeld.”

BIM interface
“In het verleden kregen wij vaak tekeningen en plattegronden opgestuurd, waarop alle verkeersruimten, vluchtwegen, deuren, et cetera stonden vermeld. Op basis hiervan adviseerden wij over de juiste deurproducten”, vertelt De Bruijn. “Om dit vanuit het BIM-model te doen, was tot voor kort niet eenvoudig. Onze BIM interface brengt hier verandering in.”

Met de BIM interface worden oude manieren van werken en de nieuwste technieken letterlijk verenigd, vertelt hij. “Dankzij de interface kunnen we eenvoudig alle deurinformatie uit de Revit- en IFC-modellen van onze klanten halen. Via een BIM-viewer kunnen we per deur vervolgens de situatie bekijken, beoordelen en exploiteren naar onze uittrekstaten. Klanten zijn gewend van BUVA om een uittrekstaat te krijgen, waarop per deur het benodigde hang- en sluitwerk is uitgewerkt. In BIM zetten wij deze werkwijze voort. Na akkoord van de klant worden de uittrekstaten en alle relevante productinformatie toegevoegd aan het BIM-model of opgeslagen in bijbehorende database.”

Live demonstratie
Tijdens het BIM-seminar zal de BIM-interface live getoond worden. “Tijdens het seminar willen wij opdrachtgevers, aannemers, timmerfabrieken en onderhoudspartijen laten zien hoe snel wij onze klanten van het juiste advies kunnen voorzien en hoe eenvoudig zij relevante productinformatie kunnen terugvinden in hun BIM-model of database”, vertelt De Bruijn. “We besteden uitgebreid aandacht aan de voordelen tijdens de bouwvoorbereiding en uitvoering, maar ook aan de exploitatiefase. Want mocht onverhoopt een scharnier of cilinder kapot gaan, dan kunnen gebouweigenaren en onderhoudspartijen heel snel en eenvoudig in het model terugvinden welk onderdeel moet worden nabesteld.”

Focus op het belang van samenwerken, afspraken maken en kennis delen
“Om BIM te laten slagen, is het belangrijk dat partijen in de keten elkaar vinden, kennis delen en proberen elkaar te ondersteunen en versterken”, meent De Bruijn. “Alle BIM toepassingen – en dus ook onze BIM interface – kunnen alleen slagen wanneer we vooraf met alle partijen afspreken waar, hoe en welke informatie we aan de BIM-modellen toevoegen. Het BIM-seminar speelt hierin een voorname rol. Tijdens het seminar zal mijn collega Ruud Wesselius meer vertellen over onze adviesmogelijkheden en producten in BIM. Bovendien zal de zaal worden meegenomen in de snel ontwikkelende BIM-wereld. BIM-experts Jeffrey Truijens van Dura Vermeer, Rick Doeswijk van ERA Contour en Paul Bos van Root B.V. zullen hun ervaringen delen en vertellen hoe zij omgaan met o.a. verwarming, ventilatie en hang- en sluitwerk in BIM.” Jeffrey Truijens zal uitgebreid aandacht besteden aan de noodzaak van een uniforme informatie-aanlevering, conform de ILS ontwerp & engineering informatieleveringsspecificatie. Hierbij komt de interactie tussen aannemer en producent sterk naar voren, want hoe ga je nu eigenlijk om met de eisen en specificaties? Rick Doeswijk geeft een toelichting op een recent onderzoek i.s.m. met NIEMAN Raadgevende Ingenieurs, over het volledig en snel teleporteren van BIM-data tussen verschillende BIM-modellen. De nadruk in zijn verhaal zal liggen op wat is informatie, wat niet en hoe ga je daar in BIM mee om? Paul Bos staat stil bij het belang van kennis delen en samenwerken. Bovendien zal Paul het publiek betrekken bij de laatste ontwikkelingen en ontdekkingen van Root B.V., volgens het motto ‘innovate by doing’. Kortom: het wordt een event dat u niet mag missen!

Wilt u deelnemen aan het BIM-seminar? Meldt u dan vandaag nog aan.
Let op, er is plek voor maximaal 50 deelnemers, vol is vol.

Recente nieuwsberichten

Kom naar Building Holland en maak kennis met BUVA’s digitale dienstverlening

24-02-2020

Tijdens Building Holland kunnen bezoekers aan de BUVA-stand niet alleen de nieuwste homecare systemen ervaren, maar ook kennismaken met de uitgebreide dienstverlening van BUVA. “Als organisatie zijn we druk bezig om...

Meer informatie

Veel belangstelling voor nieuwe frezing BUVA IsoStone® onderdorpels

17-02-2020

Dankzij een nieuwe frezing in de BUVA IsoStone® onderdorpel kunnen de sluitplaten van diverse leveranciers voortaan gelijk worden gebracht met de dam. Dit levert niet alleen esthetische voordelen op, maar voorkomt ook beschadigingen.

Meer informatie

Flinke verbeterslag voor 234 woningen aan de Groenhoek in Driebergen

12-02-2020

Aan de Groenhoek in Driebergen zijn recent 234 woningen van woningcorporatie Heuvelrug Wonen ingrijpend gerenoveerd. Daarbij zijn niet alleen alle beglazingen en houten klepramen vervangen, maar ook nieuwe deuren geplaatst...

Meer informatie