Menu
EcoStream WTW-unit
wtw-unit

EcoStream WTW-unit

De BUVA EcoStream WTW-unit is een intelligent en modulair balansventilatie systeem dat gebruik maakt van warmteterugwinning. Deze autonoom werkende WTW-unit zuigt gebruikte binnenlucht in de woning af. Meestal gebeurt dit in de keuken, het toilet en de badkamer. Een WTW-unit blaast, naast het afzuigen van de binnenlucht, ook verse buitenlucht de woning in.
shop WTW-units contact verkoop

EcoStream WTW-unit

De BUVA EcoStream WTW-unit is een intelligent en modulair balansventilatie systeem dat gebruik maakt van warmteterugwinning. Deze autonoom werkende WTW-unit zuigt gebruikte binnenlucht in de woning af. Meestal gebeurt dit in de keuken, het toilet en de badkamer. Een WTW-unit blaast, naast het afzuigen van de binnenlucht, ook verse buitenlucht de woning in. Dit gebeurt op een volledig energiezuinige manier met warmteterugwinning. Doordat er lucht de woning in- en uitgeblazen wordt, zijn er geen ventilatieroosters in de gevel nodig en spreekt men van balansventilatie.

Werking van de EcoStream WTW-unit

Tijdens koude periodes in het jaar, zoals in de winter, is de lucht de in woning warmer dan de buitenlucht. Deze warmte gaat niet verloren. De EcoStream WTW-unit gebruikt deze warmte namelijk om verse toegevoerde buitenlucht te verwarmen voor het de woning wordt ingeblazen. Dit proces vindt plaats door middels van een kruisstroomwisselaar. Tijdens dit proces kan er alleen warmteoverdracht plaatsvinden en kan de lucht niet met elkaar vermengd raken.

Autonoom werkende WTW-unit

De EcoStream is een autonoom werkende WTW-unit. Door middel van ingebouwde sensoren wordt bepaald hoeveel er geventileerd moet worden. De sensoren meten permanent de luchtkwaliteit, zo herkent de EcoStream wanneer er bijvoorbeeld gedoucht wordt. De ventilatie wordt dan tijdelijk verhoogd tot de kwaliteit van de binnenlucht weer optimaal is.

 

Daarnaast wordt de temperatuur van de binnenlucht en de buitenlucht continu gemeten. Hierdoor kan de EcoStream er zelf voor kiezen om door middel van een bypass-klep de warmtewisselaar buiten werking te stellen. Dit zorgt voor extra comfort in de zomer.

Verbinding met de WTW-unit

Het balansventilatie systeem is voorzien van een WiFi-module en bluetooth. De WTW-unit werkt autonoom, maar kan via WiFi met de EcoStream app bediend worden of worden uitgelezen. De verbinding met bluetooth is er speciaal voor de installateur. Tijdens het inregelen is er geen internetverbinding nodig. Handig op bijvoorbeeld een project waar nog geen internetverbinding beschikbaar is.

Installeren van de WTW-unit

Naast het installatiegemak door de verbinding die mogelijk is via bluetooth, heeft de EcoStream nog een unieke eigenschap. Het balansventilatie systeem is met het royale luchtdebiet namelijk geschikt voor alle woningen in Nederland. De WTW-unit is daarnaast links en rechts omkeerbaar. Dit zorgt ervoor dat het bestelproces en het installatieproces worden versimpeld. Het is op deze manier niet mogelijk om de verkeerde unit te bestellen.

SmartSense

SmartSense bediening

De BUVA SmartSense is een unieke CO2-ruimtesensorbediening die zowel de BUVA Q-Stream woonhuisventilator als de BUVA EcoStream WTW-unit kan aansturen. Het enige belangrijke verschil is dat de bediening/CO2-sensor voor de WTW-unit niet in de boxgevoede variant verkrijgbaar is. In de automatische stand zorgt de bediening ervoor dat er meer binnenlucht wordt afgezogen zodra het CO2-niveau te hoog wordt. Daarnaast is er een nachtstand, zodat gedurende de nacht verhoogde ventilatie plaatsvindt. Verder heeft de bediening tevens een booster- en vakantiestand.

De sensoren en bedieningen zijn identiek qua vormgeving en zijn voor de EcoStream verkrijgbaar in de onderstaande varianten:

Bediening

1. Batterij gevoede bediening
2. Netstroomgevoede bediening (230V)

CO2-sensor

3. Netstroomgevoede sensor (230V)

Meer info over deze
producten?