EcoStream WTW-unit

De BUVA EcoStream WTW-unit is een revolutionair, intelligent en modulair balansventilatie systeem dat gebruik maakt van warmteterugwinning. Deze door BUVA zelf ontworpen WTW-unit is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse woningmarkt en daardoor uniek.

Bestel de EcoStream WTW-unit

De werking van EcoStream WTW-unit

Een WTW-unit zuigt gebruikte binnenlucht in de woning af. Meestal gebeurt dit in de keuken, het toilet en de badkamer. Een WTW-unit blaast, naast het afzuigen van de binnenlucht, ook verse buitenlucht de woning in. Dit gebeurt op een volledig energiezuinige manier met warmteterugwinning. Doordat er lucht de woning in- en uitgeblazen wordt, zijn er geen ventilatieroosters in de gevel nodig. Hierdoor spreekt men van balansventilatie.
De lucht in de woning is in de winterperiode meestal warmer dan de buitenlucht. De WTW-unit gebruikt deze warmte om de verse toegevoerde buitenlucht voor te verwarmen. De uitwisseling tussen de warme binnenlucht en koude buitenlucht gebeurt in de kruisstroomwisselaar. In de wisselaar kan wel warmteoverdracht plaatsvinden, maar de lucht kan niet met elkaar mengen.

DE WERKING VAN DE ECOSTREAM

WiFi en Bluetooth

De EcoStream is voorzien van een WiFi- en bluetoothmodule. Door de WiFi functionaliteit kan met behulp van de EcoStream app de WTW-unit bediend worden, op afstand worden voorzien van de nieuwste software of in het geval van een storing worden uitgelezen. De Bluetooth functie maakt het voor de installateur mogelijk om de EcoStream in te regelen zonder WiFi-netwerk.

Gemakkelijk te installeren

Tijdens de ontwikkeling van de BUVA EcoStream WTW-unit was het belangrijk om één apparaat te produceren. Deze is geschikt voor alle woningen in Nederland. Dit maakt het bestel- en installatieproces voor iedereen een stuk gemakkelijker. De EcoStream is links en rechts omkeerbaar en levert een royaal luchtdebiet, afdoende voor elke woning.

Preheater CV 16-15-1MQXL

Dit is de door BUVA aanbevolen en geteste preheater. Deze preheater is voorzien van een interne beveiliging en de software van de BUVA EcoStream is gevalideerd op deze preheater. Werking middels een analoge 0-10V sturing, het algoritme van de EcoStream zorgt ervoor dat deze niet invriest door de pre-heater te activeren bij vorst. De pre-heater dient in serie met de outdoor air (ODA) te worden aangesloten zodat de inkomende lucht verwarmt wordt tot net boven het vriespunt waardoor de EcoStream niet kan dichtvriezen.

CV 16-15 staat voor: 16=diameter x 10 (=160mm), 15=Watt x 100 (=1500W)
Min. luchthoeveelheid -> 110m³/h
Vermogen -> 1500W
Voltage 230V
Een unieke CO2-ruimtesensor én bediening in één

BUVA SmartSense bediening

De BUVA SmartSense is een unieke CO2-ruimtesensorbediening die zowel de BUVA Q-Stream woonhuisventilator als de BUVA EcoStream WTW-unit kan aansturen. Het enige belangrijke verschil is dat de bediening/CO2-sensor voor de WTW-unit niet in de boxgevoede variant (12V) verkrijgbaar is.

In de automatische stand zorgt de bediening ervoor dat er meer binnenlucht wordt afgezogen zodra het CO2-niveau te hoog wordt. Daarnaast is er een nachtstand, zodat gedurende de nacht verhoogde ventilatie plaatsvindt. Verder heeft de bediening tevens een booster- en vakantiestand.

De sensoren en bedieningen zijn identiek qua vormgeving en zijn voor de EcoStream verkrijgbaar in de onderstaande varianten:

Bediening
1. Batterij gevoede bediening
2. Netstroomgevoede bediening (230V)

CO2-sensor
3. Netstroomgevoede sensor (230V)

Autonoom

De EcoStream is een autonoom werkende WTW-unit. Door middel van ingebouwde sensoren wordt bepaald hoe er geventileerd moet worden. De sensoren meten permanent de luchtkwaliteit, zo herkent de EcoStream wanneer er gedoucht of gekookt wordt of als iemand naar het toilet is geweest. De ventilatie wordt dan tijdelijk verhoogd tot de kwaliteit van de binnenlucht weer optimaal is.

Daarnaast wordt de temperatuur van de binnen- en buitenlucht constant gemeten. Hierdoor kan de EcoStream kiezen om door middel van een bypass-klep de warmtewisselaar buiten werking te stellen voor extra comfort in de zomer.

Klik op DOWNLOADS voor de overige documentatie van dit product.