SmartValve ventilatieklep

De SmartValve ventilatieklep is uitermate geschikt voor bestaande hoogbouw en dus voor zowel nieuwbouw als renovatie. Alles is in de SmartValve geïntegreerd, wat de bouwkundige en installatietechnische kosten reduceert! De SmartValve is een elektromechanische aangestuurde klep voorzien van luchtkwaliteitssensoren, die CO2 en relatieve luchtvochtigheid meten. Deze sensoren garanderen een optimale luchtkwaliteit.

Speciaal voor hoogbouw

De SmartValve maakt het mogelijk om appartementencomplexen met drukgestuurde dakventilatoren, op appartementenniveau van vraag- sturing te voorzien. Bij renovatie is het echter niet altijd mogelijk per appartement een ventilatie-unit aan te brengen, waardoor een vraag- gestuurde ventilatieregeling niet meer toe passen is. Met de BUVA SmartValve is dit probleem verleden tijd. Het systeem is daarnaast geschikt voor het individueel regelen van scholen en kantoren met een centrale dakventilator (ook in de nieuwbouw), waar op ruimteniveau ventilatieregeling gevraagd wordt.