VOL! Wet kwaliteitsborging: De gevolgen van de Wkb voor het bouwen

VOL! Wet kwaliteitsborging: De gevolgen van de Wkb voor het bouwen

  • 19-05-2022 - 19-05-2022
  • 09:00 - 14:00
  • Barendrecht
Deze themabijenkomst zit volgeboekt. U kunt zich daarom niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Programma

09:00-09:30 uur - Ontvangst
10:00-11:00 uur - Spreker: Martijn Broeze van Borg4
11:00-11:15 uur - Pauze
11:15-12:15 uur - Spreekster: Nanda de Wilde van Perwijs vastgoedadvies
12:15-12:30 uur - Rondleiding
12:30-14:00 uur - Netwerklunch

Martijn Broeze - Borg4
Met de invoering van de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert de regelgeving rondom bouwen, verbouwen en renovatie.
Borg4 merkt dat veel aannemers, architecten, bouwadviseurs en opdrachtgevers vragen hebben over de wet en de gevolgen voor bouwprojecten.

Martijn geeft tijdens zijn presentatie inzicht in wat er nodig is binnen uw organisatie om voorbereid te zijn op de nieuwe wet en beantwoord daarnaast al uw vragen.

Nanda de Wilde - Perwijs vastgoedadvies
Nanda de Wilde is vastgoedadvocaat en daarnaast ook toezichthouder, auteur en docent. Zo schreef zij samen met Marcel Ponjée het boekje: Kwaliteitsborging in de bouw.

Niet voor elke partij is elk onderdeel binnen de Wkb even relevant. Zo is alleen bij vergunningplichtige projecten een stelsel van kwaliteitsborging van toepassing. En de verplichte dossiervorming bijvoorbeeld zal voor een aannemer die omvangrijke projecten realiseert complexer zijn dan voor een tegelzetter.

Het mooie van de Wkb is dat uiteindelijk iedere partij zijn voordeel haalt uit deze nieuwe regelgeving. Je gaat het echter pas zien als je het door hebt. Hier vertelt Nanda u graag meer over.

Let op: Vol is vol! Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.
U ontvangt van ons een bevestiging of u kunt deelnemen.

Locatie bijeenkomst

  • Bezoekadres:
    Bremen 5