Menu
Houten Leeuw in Amsterdam
De Houten Leeuw

Houten Leeuw in Amsterdam

Stadgenoot, een woningcorporatie in Amsterdam, laat een houten woongebouw bouwen voor de sociale huur bestaande uit 53 appartementen voor jongeren. Het project heet de Houten Leeuw en wordt o.a. gerealiseerd door bouwbedrijf De Nijs, ontwerpbureau Hamlet en het architectenbureau Heren 5.

Soort project Nieuwbouw
Type Appartementen
Opdrachtgever Stadgenoot
Aannemer Bouwbedrijf M.J. De Nijs
Constructeur Hamlet Design+Build Technology
Architect Heren 5 Architecten
Opleverdatum In uitvoering

Verduurzaming en digitalisering in Amsterdam

Doordat er in hout gebouwd wordt, is er gekozen voor een zeer duurzame en circulaire bouwoplossing. Naast de duurzame component heeft in dit project digitalisering met BIM een zeer belangrijke rol gespeeld. Niels Groot, BIM regisseur bij bouwbedrijf De Nijs, en Mark van Gurp, BIM-consultant bij BURO BIM, staan in dit artikel uitgebreid stil bij dit project en de samenwerking met BUVA, als leverancier voor het hang en sluitwerk in deze appartementen.

Niels werkt inmiddels negen jaar voor De Nijs met specifieke focus op BIM en digitalisering. Hij is na zijn studie bouwkunde aan de hogeschool bij De Nijs aan de slag gegaan. ‘Ik heb altijd affiniteit gehad met digitalisering om dingen efficiënter en slimmer te doen’, zo vertelt Niels. ‘Ik ben ervan overtuigd dat digitalisering ons gaat helpen om sneller en minder foutgevoelig te werken in de bouw.’

Niels over BIM: ‘De grootste winst van het bimmen is niet dat wij het 3D model zo mooi vinden maar vooral omdat het tijdens het ontwerp – en engineeringsfase ruimte voor interpretatie wegneemt. Het dwingt je om naar ieder punt van het gebouw te kijken.

De integraliteit is gewoon heel belangrijk en een voorwaarde om een beter rendement te halen en minder fouten te maken tijdens de bouw.’

Mark van Gurp is mede-eigenaar van BURO BIM. BURO BIM is een bouwkundig engineeringsbureau gespecialiseerd in BIM. Mark is lang geleden in aanraking gekomen met dit domein en gegrepen door wat deze technologie voor de bouw kan betekenen. Mark zegt over zijn onderneming: ‘Wij zien onszelf als centrale spil in het ontwerp en bouwproces en proberen hierin zoveel mogelijk informatie te ontsluiten middels onze 3D modellen.’

‘De letter “I” van BIM staat in het midden en staat dan ook bij ons bedrijf centraal’, maakt Mark de mooie vergelijking. ‘Ook de samenwerking tussen BURO BIM, De Nijs en BUVA is een mooi voorbeeld hoe informatie waarde toevoegt in een bouwproject zoals de Houten Leeuw.’

Lees verder onder de afbeelding

Digitaal samenwerken, duurzaam bouwen

De Houten Leeuw is het tweede project voor De Nijs waarin houtbouw wordt toegepast. Het project waarbij de constructie, behalve begane grond en funderingspalen, volledig uit CLT bestaat. ‘Dat maakte het een interessant en spannend project’, aldus Niels. ‘Daarnaast was het de eerste keer dat De Nijs, BURO BIM en BUVA in dit domein hebben samengewerkt’.

Niels over de start van de samenwerking: ‘Wij hebben echt de tijd genomen om te onderzoeken wat BUVA nodig had om de data in ons BIM model te stoppen. Vervolgens hebben wij gekeken of dit ook een toekomstbestendige manier van werken was zodat het uniform toepasbaar is op nieuwe projecten.

Hiermee is de eerste stap gezet en hebben we in de samenwerking met BUVA een mooie efficiëntieslag kunnen maken. Een belangrijke volgende stap voor De Nijs is het onderzoeken of wij onze timmerfabriek met deze methode ook op een slimmere manier kunnen gaan voeden met de juiste info vanuit BUVA. Die afhankelijkheden moeten we dus nog goed inzichtelijk maken.’

‘Dit project is bijzonder vanwege de houtbouw, zeker voor een woningbouwcorporatie is dit vrij uniek’, bevestigt ook Mark.

‘BURO BIM wil als spil in de informatie-uitwisseling fungeren en is dan ook altijd op zoek naar mogelijkheden voor optimalisaties. In dit geval was dat de data-uitwisseling met BUVA en de Nijs. Het is namelijk de eerste keer dat BURO BIM op deze manier data heeft uitgewisseld van hang en sluitwerk tussen aannemer en leverancier.’

‘Voor het hang en sluitwerk is er diverse informatie’, gaat Mark verder. ‘Wij hebben gekeken hoe wij ons model konden inzetten zodat BUVA de informatie sneller kon hergebruiken, interpretatieverschillen kon reduceren en de overdracht sneller kon maken. Zo kwamen er BUVA specifieke parameters in het model en kwam er voor BUVA een export die voor hun inleesbaar was. Hiermee werd het engineeringsproces binnen BUVA versneld en faalkosten vermeden.’

‘Normaal gesproken verwerken wij data van het hang en sluitwerk minimaal en beperken wij ons vooral tot het kozijn en kozijninvulling. Nu hebben wij van tevoren de informatiebehoefte van BUVA en aannemer geanalyseerd. Voor BUVA is de informatie die zij nodig hebben getoetst door de aannemer. Hiermee wordt als het ware een inkoopbestelling vóór gedefinieerd.’

Lees verder onder de afbeelding

Toekomst van BIM en digitalisering in de bouw

‘De wereld om ons heen verandert op het gebied van digitalisering in een razend tempo. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven, ook op sectorniveau, die handen en voeten geven aan hoe je digitalisering in je organisatie en op project niveau kan implementeren. Denk daarbij aan ILS-en, aan de voorkant nadenken wat je met je informatie wilt gaan doen.’

‘Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is dat wij beter kunnen uitleggen wat wij nodig hebben. Dat gesprek is erg belangrijk want zonder goed met elkaar te definiëren wat je nodig hebt om je werk te kunnen doen, heeft digitalisering ook geen zin. Dan gaat het niet functioneren’, beargumenteert Niels

De informatiebehoefte beter vaststellen, sluit ook aan bij de visie van BURO BIM, waarin de “I” centraal staat. ‘Gelukkig is de markt wel in beweging op vlak van standaardisatie’, aldus Mark. ‘Er zijn diverse ontwikkelingen naast de ILS-en ook de ILS configurator die gebruikers nog meer stuurt en helpt in standaardisatie. Ook hang- en sluitwerk heeft daar nu een vaste plek.’

In de digitalisatie ziet Mark ook de robotisering van het bouwproces door vergaande digitalisering van bestaande manuele processen. ‘We zien steeds meer fabrikanten die de informatie of geometrie van BIM gebruiken voor de aansturing van hun productie.

Dit soort innovatie zal alleen maar toenemen. Uiteindelijk hoop ik wel dat wij unieke gebouwen blijven ontwerpen met een menselijke interpretatie en fysieke arbeid’, stelt Mark.

Daarnaast ziet Mark ook dat verduurzaming een actueel en essentieel thema is. Hierin kan data ook een belangrijke toegevoegde waarde leveren. ‘De vraagt rijst veelal hoe kunnen wij het meeste waarde halen uit een gebouw over de gehele levenscyclus. Of  beter gezegd op welke wijze heeft een gebouw de kleinste ecologische voetafdruk. Hierbij is het erg belangrijk te weten wat de materiaal eigenschappen zijn en in welke mate deze herbruikbaar zijn. Dit is wederom een voorbeeld waarbij consistente data een belangrijke bijdrage kan leveren.’

‘Je ziet sowieso dat steeds meer partijen data op een digitale en slimme manier gaan beheren en ook gaan ontsluiten zodat deze informatie up-to-date in systemen gebruikt kan worden. Dat is echt een mooie stap want dan ga je meer databronnen met elkaar verbinden in plaats van kopiëren. Ik geloof er heilig in dat dit de toekomst is’, sluit Niels af.

Meer weten over BUVA en BIM? Meer weten over Bouwbedrijf De Nijs of BURO BIM? U kunt ook contact opnemen met Jacob van den Berge (BUVA), Marcel de Bruijn (BUVA), Niels Groot (Bouwbedrijf De Nijs) en Mark van Gurp (BURO BIM).