Menu
SmartSense CO2-sensor en bediening
SmartSense CO2-sensor en bediening

SmartSense CO2-sensor en bediening

De BUVA SmartSense is een unieke CO2-ruimtesensorbediening die zowel de BUVA Q-Stream woonhuisventilator als de BUVA EcoStream WTW-unit kan aansturen. In de automatische stand zorgt de bediening ervoor dat er meer binnen lucht wordt afgezogen zodra het CO2-niveau te hoog wordt.

SmartSense CO2-sensor en bediening

De BUVA SmartSense is een unieke CO2-ruimtesensorbediening die zowel de Q-Stream woonhuisventilator als de EcoStream WTW-unit kan aansturen. In de automatische stand zorgt de bediening ervoor dat er meer binnenlucht wordt afgezogen zodra het CO2-niveau te hoog wordt. Daarnaast is er een nachtstand, zodat gedurende de nacht verhoogde ventilatie plaatsvindt. Verder heeft de bediening tevens een booster- en vakantiestand.

Misschien wel de belangrijkste functie van de bediening is het inregelen. U kunt namelijk de Q-Stream evolution volledig inregelen vanaf de bediening. Dit onderscheidt de Q-Stream evolution van alle andere MV-boxen. De sensoren en bedieningen zijn identiek qua vormgeving. Er zijn drie verschillende bedieningen en twee verschillende CO2-sensoren, te weten:

Bediening
1. Batterij gevoede bediening
2. Boxgevoede bediening (12V)
3. Netstroomgevoede bediening (230V)

CO2-sensor
4. Boxgevoede sensor (12V)
5. Netstroomgevoede sensor (230V)

shop smartsense

Meer info over deze
producten?