BUVA 75 jaar, het MAJO kacheltje van het Atlantikwall-Museum

BUVA 75 jaar, het MAJO kacheltje van het Atlantikwall-Museum

MAJO, it is coming home...

14 april 2021 hadden wij een gesprek met de persoon die het MAJO kacheltje heeft geschonken aan het Atlantikwall-Museum in Hoek van Holland. René Hendriks, 88 jaar, kwam bij ons op locatie in Barendrecht. Vader en zoon Quist, respectievelijk voorzitter en conservator van het museum waren ook bij deze ontmoeting aanwezig. Wat een bijzonder verhaal van iemand die opgroeide in de oorlog waarin bijna alle Nederlanders in extreme armoede leefden, een crisis met de hoofdletter C!

Dit artikel is een uiteenzetting van de MAJO kachel, uitgevonden door onze oprichter, de heer Bubberman, in het gezin Hendriks. Wij beseffen ons maar al te goed dat het moeilijk is om een dergelijke situatie goed in woorden samen te vatten maar dit verhaal moet verteld worden want het raakt de kern van BUVA’s bestaan!

MAJO kacheltje uit Rijswijk

Het verhaal van dit MAJO kacheltje gaat terug naar de hongerwinter van 1944 en 1945. Veel mensen overleefden deze periode niet door voedselgebrek en gebrek aan warmte. Het kacheltje stond bij familie Hendriks in hun keuken in Rijswijk. Vader Hendriks was door de Duitsers buitenspel gezet en moeder Hendriks stond wat dat betreft alleen aan het hoofd van het gezin.

Zoon René, toen 11 jaar, ging elke ochtend vroeg op pad met een botte bijl om omgehakte bomen of andere brandbare voorwerpen te zoeken wat als brandstof kon dienen voor de MAJO. Kolen waren er niet. Hout van de trambaan was gevaarlijk omdat hier teer in was verwerkt. Het gevonden hout werd onder de vloer in de keuken bewaard om te laten drogen zodat het later opgestookt kon worden.

Het was voor een René een moeilijke opgave want er werd letterlijk om gevochten. Voor hem was er geen school. Het was overleven. Bij school konden zij soep halen of iets wat erop leek. Les werd er niet gegeven. Het einde van de oorlog leefden de Nederlanders in extreme armoede. Groenten en vlees waren er ook niet. Meestal werd er soep klaargemaakt op het kacheltje.

Moeder Hendriks had het MAJO kacheltje geruild voor wat eten met de buren. Verder waren er geen mensen in hun omgeving die beschikking hadden over een dergelijk product. Dat maakte het best uniek want naast een functie als kookplaat bood het kacheltje veel warmte in de kleine ruimte van de keuken. In de rest van hun huis was het koud want er was geen verwarming.

René was ‘erg blij met het kacheltje’. Vooral de dubbele functie van warmte en koken zorgden voor een essentiële functie in het huishouden van familie Hendriks tijdens deze verschrikkelijke oorlogsjaren. Wij zijn trots om te horen dat René zo blij is dat het kacheltje zijn weg naar huis heeft gevonden mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van het Atlantikwall-Museum.

BUVA 75 jaar, van MAJO naar homecare

BUVA in Barendrecht bestond 1 april 2021 75 jaar. Het MAJO kacheltje, ontworpen door één van de oprichters van BUVA, meneer Johan Bubberman, neemt een belangrijke plaats in de geschiedenis van het bedrijf in. De inventiviteit en innovativateit waarmee het destijds werd ontworpen zit nog steeds gebakken in het DNA van BUVA.

Dit specifieke MAJO kacheltje, in bezit van het Atlantikwall-Museum, krijgt een bijzondere plek in ons pand. Het wordt voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven. Het museum werkt hier graag aan mee omdat zij snel doorzien hadden dat dit kacheltje voor ons een unieke waarde vertegenwoordigt en de kern van ons bestaansrecht raakt. Het krijgt een mooie plek bij onze receptie zodat iedereen het kacheltje kan bewonderen.

Het Atlantikwall-Museum

In Hoek van Holland aan de Noorderpier staat een grote Duitse bunker. Deze bunker was tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Atlantikwall, een verdedigingslinie van bunkers van de Duitsers om bezet Europa te verdedigen tegen een invasie.

In het Atlantikwall-Museum wordt de geschiedenis van deze bunker verteld en zijn rol in het grotere geheel. Door middel van verhalen, voorwerpen, beeld en geluidsmateriaal komt de historie van deze plek tot leven. Dit jaar bestaat het museum 25 jaar.

Lees ons vorige blog artikel over de link van het MAJO kacheltje en de kernwaarden van ons bedrijf. Het laatste blog artikel in deze serie gaat over het ontwerp van de tentoonstelling van het MAJO kacheltje bij onze receptie.

Recente nieuwsberichten

Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken

14-10-2022

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd.

Meer informatie

Het succes van onze klanten is tegelijkertijd het succes van BUVA

14-10-2022

Patrick Berkhout, export manager van BUVA, streeft er naar zijn klanten in internationale markten succesvol te laten zijn. Dat doet hij door samen met zijn klanten te kijken wat nog meer groei mogelijkheden zijn naast de bestaande productmarkt combinaties.

Meer informatie

Mill Home en BUVA: samenwerken om te versnellen

11-10-2022

Mill Home bouwt conceptuele woningen waardoor een versnelling in de woningbouw en verduurzaming van de woningvoorraad kan plaatsvinden.

Meer informatie