BUVA en EGEDA slaan de handen in één om te bouwen aan een duurzame toekomst

BUVA en EGEDA slaan de handen in één om te bouwen aan een duurzame toekomst

Egeda en BUVA zijn generatiegenoten met veel overeenkomsten en eenzelfde visie op de toekomst. Beide bedrijven streven naar een duurzame samenwerking en een gezond binnenklimaat. Tom Dam (zaakvoerder Egeda) en Patrick Berkhout (manager export BUVA) vertellen in dit artikel over de geschiedenis, samenwerking en hun visie op de toekomst.

Zoek en gij zult vinden…

Net toen Tom en Guido wilden vertrekken van een beurs liepen zij tegen de WTW unit van BUVA aan. De heren van Egeda waren op zoek naar een sterk en innovatief merk van ventilatietoestellen voor de verkoop op de Belgische markt. Na de beurs werd direct een afspraak gemaakt in Barendrecht en al snel werd duidelijk dat Egeda en BUVA de juiste partners zijn om de Belgische markt te bedienen.

Dat was in de lente van 2020. Nu trekken Egeda en BUVA samen op om met innovatieve ventilatiesystemen de woningen in Nederland en België te verduurzamen.

Egeda en BUVA, beide net na de oorlog gesticht

Egeda werd in 1951 door de broers Eugene en Gaston Dam in Antwerpen opgericht. In eerste instantie ontwierpen en produceerden zij badkamertoebehoren. Tot de jaren 80 combineerde Egeda het produceren van eigen producten met het distribueren van andere merken. Later kwam de focus volledig te liggen op exclusieve distributie van gerenommeerde sanitaire en ventilatiemerken.

Tom zegt over dit besluit: ‘Als Egeda zijn we ondertussen volledig afgestapt van productie. Wij gaan telkens op zoek naar een innovatieve marktspeler die zich focust op het maken van goede producten waaronder ventilatie-oplossingen. Wij kunnen ons dan focussen op een goede go-to-market strategie: zijnde een goede verkoop, marketing en logistiek.’

1946 was het jaar dat BUVA het levenslicht zag. BUVA werd opgericht door Johan Bubberman en Piet Vaarties. Plaats van geboorte was Rotterdam. In de beginjaren was BUVA, met de wederopbouw van Nederland na de oorlog, actief als gereedschap - en ijzerwarengroothandel. In de jaren 60 ging BUVA zelf produceren. Sinds die tijd combineert het bedrijf een productie- en groothandelsfunctie.

Inmiddels heeft BUVA ook een eigen ontwikkel- en testafdeling voor de productinnovaties. Patrick over BUVA: ‘BUVA bestaat al 75 jaar en is in Nederland marktleider op het gebied van bouwgerelateerde producten en diensten. De laatste jaren zien wij dat ook het buitenland grote interesse heeft voor oplossingen uit ons producten- en dienstenportfolio.

Zowel Tom als Patrick roemen de cultuur binnen de bedrijven. Tom over BUVA: ‘Bij BUVA hangt er een warme en vriendelijke sfeer typisch zoals bij een familiebedrijf. Ik denk dat er daarom ook wel een goede match is met Egeda. Patrick over Egeda: ‘om als organisatie succesvol in te kunnen spelen op onze klanten is goede en directe communicatie belangrijk, die hebben wij met Egeda.’

Tijd voor verandering, handel nu!

Het klimaat in de wereld verandert en snel ook. Eén van de veranderingen is dat de gemiddelde temperatuur de afgelopen periode is toegenomen. Met het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs dient een verdere toename van de temperatuur te worden afgezwakt. Op deze manier, dat is het streven, wordt een verdere opwarming van de aarde voorkomen.

De energietransitie is onlosmakelijk verbonden aan goed geïsoleerde woningen. Immers om de warmte binnen te houden, dienen woningen goed afgesloten te worden. Hiermee wordt er minder energie verbruikt. Dit heeft als gevolg dat woningen beter geventileerd moeten worden, terwijl een aangenaam binnenklimaat gewaarborgd blijft zoals met een WTW unit.

In deze context schetst Tom een toekomstbeeld: ‘Onze woningen zullen naar de toekomst steeds slimmer en zeker ook energiezuiniger worden. Ik vermoed dat we op termijn naar autonoom opererende woningen en/of straten zullen gaan.’ Dat gaat nog een stapje verder dan de slimme gezoneerde ventilatiesystemen die er nu zijn.

Visie op de toekomst

Zowel Egeda als BUVA hebben stevig ingezet op duurzaamheid en een gezond woonklimaat waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van de klanten en markten. Tom stelt: ‘door alle veranderingen in de wereld, zijn wij steeds op zoek naar producten en diensten die aansluiten bij het alledaagse leven van mensen zoals duurzame warmte en een gezond binnenklimaat voor onszelf en onze kinderen’.

Patrick vult aan: ‘er heerst een sterke intrinsieke drive om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Wij zijn continu bezig met innoveren om aansluiting te houden op de behoeften van onze klanten. Samen met Egeda zorgen we ervoor dat we de juiste oplossingen hebben voor de Belgische markt. Daarvoor is de input vanuit Egeda zeer waardevol voor ons.’

Tom vervolgt: ‘We zien toch wel dat op het vlak van hernieuwbare energie Nederland al verder staat dan België. Wij zien ook dat deze trends na verloop van tijd overkomen naar België. We houden Nederland dus altijd goed in de gaten. Samenwerken met een bedrijf als BUVA is dan uiteraard ook zeer belangrijk voor ons.’

‘Wij werken met BUVA samen omdat we hen zien als een innovatief bedrijf waar toekomst in zit. Als distributeur wil je natuurlijk de kaart trekken van een fabrikant die mooie producten heeft, maar vooral ook die wil investeren en innoveren naar de toekomst. Enkel zo blijf je relevant en kun je samen succesvol zijn’, sluit Tom af.

Patrick eindigt met: ‘BUVA en Egeda hebben hetzelfde doel voor ogen: samen de Belgische woningen duurzamer maken. Vanuit Egeda krijgen we waardevolle informatie voor nieuwe producten, toepassingen en klanten. Er zijn veel uitdagingen, maar die gaan wij samen graag aan. Dat doen wij met veel plezier en motivatie.

Wilt u meer weten over hoe U een gezond binnenklimaat kunt creëren met de hulp van innovatieve ventilatiesystemen van BUVA? Neem contact op met onze collega Patrick Berkhout, hij helpt u graag verder!

Recente nieuwsberichten

Landelijke toets fabriekswoningen komt begin 2023

13-05-2022

Corporatiekoepel Aedes wil één landelijke toets voor de bouw van fabriekswoningen. Minister Hugo de Jonge erkent de noodzaak daarvan. De Wkb moet het landelijk goedkeuren van de woningen mogelijk maken.

Meer informatie

Marktvooruitzichten van geïndustrialiseerd bouwen door de ogen van de experts

02-05-2022

De manier van huizen bouwen verandert en het verandert snel. Geïndustrialiseerd bouwen neemt een steeds grotere vlucht. Het aandeel geïndustrialiseerd ten opzichte van traditioneel bouwen wordt steeds groter.

Meer informatie

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

28-04-2022

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Meer informatie