Hogere bouwkosten en lage voorraden leiden tot langere levertijden
Hogere bouwkosten en lage voorraden leiden tot langere levertijden

Hogere bouwkosten en lage voorraden leiden tot langere levertijden

Uit cijfers blijkt dat prijzen voor grondstoffen in de bouw zoals staal en hout in de eerste maanden van 2021 verder zijn gestegen. Ook olie- en transportprijzen laten een flinke toename zien. Schaarste in personeel en het verduurzamen van de woningen zijn andere variabele en vaste kostenposten die de bouwkosten flink onder druk zetten.

In dit artikel richten wij ons op de ontwikkeling van de basismaterialen en geven we antwoord op de vragen:

  1. Hoeveel zijn de grondstoffenprijzen de afgelopen jaren gestegen?
  2. Wat zijn de achterliggende redenen voor deze prijsverhogingen?
  3. Wat is de impact van deze ontwikkeling op het bouwen van woningen?
  4. Wat is de reactie van BUVA om deze kwesties te vermijden?

Hoeveel zijn de grondstoffenprijzen de afgelopen jaren gestegen?

Wanneer wordt gekeken naar een bakje met basismetalen (aluminium, koper, staal, zink en nikkel) dan is er een gemiddelde stijging van de metalen op de grondstoffenbeurzen van 27%. Hierin werd de gemiddelde prijs van het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met de gemiddelde prijs van het gehele jaar 2020.

De afzonderlijke prijzen lieten nog een schokkender beeld zien. De prijs voor warmgewalst plaatstaal nam met 43% toe! De prijs van koperdraad nam ook met 29% toe. Ook de houtprijzen zijn in 2021 enorm omhoog gestuwd. Uit CBS houtprijsindex blijkt dat de prijzen van specifieke soorten hout in april 2021 maar liefst 45% hoger liggen dan het prijsniveau in december 2020.

Ook de transportkosten zijn verder gestegen. De prijsindex voor transportkosten laat zien dat het wegtransport in twee jaar 4% duurder is geworden en het opslaan en andere facilitaire ondersteuning in de transport ook nog eens 5% duurder is geworden. Dit zijn substantiële verhogingen die ergens in de keten betaald moeten worden. Waar komt deze rekening te liggen?

Wat zijn de achterliggende redenen voor deze prijsverhogingen?

Er zijn een aantal redenen toe te wijzen aan de schaarste op de grondstoffenmarkten die de prijzen zo stuwen. China, het land waar de corona-uitbraak startte, was het eerste land dat ging versoepelen. De versoepelingen hebben ertoe geleid dat economie op gang werd gezet en de vraag naar allerlei producten waarin deze grondstoffen zijn verwerkt zijn gestegen.

Ook in Amerika en in mindere mate Europa zijn versoepelingen doorgevoerd en gepland. Ook dit heeft een positief effect op de economie en daarmee de vraag naar producten. Daarnaast draagt de energietransitie bij aan het uitblijven van extra vraag naar basismetalen zoals koper (elektriciteitsdraad) en lithium (batterijen). Dit zijn veelal veranderingen aan de vraagzijde.

Aan de aanbodzijde zijn er grillige ontwikkelingen te melden zoals stakingen in Chili, een belangrijke koperproducent. Staalproductie lag wel op een iets hoger niveau, maar dat kwam met name door een groei van de productie in China. Grote staal producerende landen zoals India, Amerika en Japan werden hard geraakt door de coronapandemie en kenden een flinke diep.

Wat is de impact van deze ontwikkeling op het bouwen van woningen?

Beperkte beschikbaarheid van grondstoffen (en natuurlijk arbeid) en beperkte beschikbaarheid van transport hebben ertoe geleid dat de industrie in Europa hard geraakt is. Enerzijds heeft dit impact op de doorlooptijden van de te maken bouwproducten en installaties en anderzijds op de prijzen van de producten, diensten en daarmee woningen.

Uit cijfers van het CBS bleek al dat de bouwkosten per gemiddelde woning met 3% waren gestegen van 175 duizend in 2019 naar 180 duizend in 2020. De verwachting voor 2021, in het huidige prijsklimaat, is dat de bouwkosten verder toenemen.  De bouwkosten zijn verbonden met de huizenprijzen en ook deze stijgen vrolijk verder zolang de krapte op de woningmarkt aanhoudt. 

Uit voorraad leverbaar, WTW-units en mechanische ventilatieboxen…

Het aanbod van producten zoals WTW-units hebben flink te lijden gehad onder deze hogere prijzen van basismaterialen, transportkosten en langere levertijden. Ook het streven om de Nederlandse woningvoorraad verder te verduurzamen heeft de vraag naar energiezuinige en slimme producten opgestuwd.

BUVA houdt als totaal leverancier van de Nederlandse bouwsector de marktontwikkelingen en behoeften scherp in de gaten. Door onze op groei afgestemde productieverwachtingen kunnen wij echter uit voorraad leveren. Ondanks de schaarste die er momenteel heerst, kunnen wij een rol van betekenis spelen in het tijdig leveren van hoogwaardige en duurzame producten.

Neem contact op met onze afdeling installatie wanneer u snel WTW-units of andere installaties geleverd wil hebben. Met ons voorraadbeheer en projectbegeleidingsteam kunnen wij snel en tijdig de producten op de bouw of project locatie uitleveren.

Auteur van dit artikel is Jacob van den Berge, marketing manager bij BUVA. Sinds de oprichting in 1946 zetten onze trotse medewerkers zich dag in, dag uit in om ervoor te zorgen dat BUVA marktleider is en blijft op het gebied van ventilatie, verwarming en hang- en sluitwerk.

Foto: Victor Garcia, Unsplash

Recente nieuwsberichten

Landelijke toets fabriekswoningen komt begin 2023

13-05-2022

Corporatiekoepel Aedes wil één landelijke toets voor de bouw van fabriekswoningen. Minister Hugo de Jonge erkent de noodzaak daarvan. De Wkb moet het landelijk goedkeuren van de woningen mogelijk maken.

Meer informatie

Marktvooruitzichten van geïndustrialiseerd bouwen door de ogen van de experts

02-05-2022

De manier van huizen bouwen verandert en het verandert snel. Geïndustrialiseerd bouwen neemt een steeds grotere vlucht. Het aandeel geïndustrialiseerd ten opzichte van traditioneel bouwen wordt steeds groter.

Meer informatie

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

28-04-2022

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Meer informatie