Marktvooruitzichten van geïndustrialiseerd bouwen door de ogen van de experts

Marktvooruitzichten van geïndustrialiseerd bouwen door de ogen van de experts

De manier van huizen bouwen verandert en het verandert snel. Geïndustrialiseerd bouwen neemt een steeds grotere vlucht. Het aandeel geïndustrialiseerd ten opzichte van traditioneel bouwen wordt steeds groter. Dat blijkt zowel uit de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek en Marjet Rutten als de inzichten van innovatieve en duurzame bouwer Maarten Besemer van Mill Home.

Geïndustrialiseerd bouwen, het nieuwe normaal in 2022

Uit cijfers van Marjet Rutten blijkt dat de productie van prefab woningen in de periode tussen 2018 en 2021 met 63% is gestegen. Het productievolume stond in 2018 op 8.800 woningen die in een fabriek werden gemaakt. Dit aantal was in 2021 gestegen tot 14.305 woningen. Het percentage van het totaal aantal nieuwe woningen is in dezelfde periode gestegen van 13% naar 21%.

In 2018 werden er namelijk in totaal 66.585 nieuwe woningen gemaakt. Dat volume is in 2021 licht opgelopen naar 68.633. Dat is een procentuele stijging van 3%, blijkt uit cijfers van het CBS. Het vergelijken van de groeivoet laat duidelijk het versnelde tempo zien van de industriële manier van bouwen in vergelijking met de traditionele manier van bouwen.

Maarten die met Mill Home zelf een revolutionaire, duurzame en geïndustrialiseerde manier van bouwen nastreeft met zijn DUO LOFT en Family Smart Compact Homes, herkent eenzelfde trend: ‘De groeipotentie van industrieel bouwen is enorm. Wij verwachten in de toekomst een nog groter aandeel van woningen die in een woningfabriek worden geproduceerd en dat blijft stijgen.’

Lagere bouwkosten en duurzame woningen

Het CBS beschikt tevens over cijfers van de bouwkosten van nieuwe woningen en verkoopprijzen van nieuwe en bestaande woningen. Wanneer dezelfde periode wordt geanalyseerd, waren de bouwkosten in 2018 voor een nieuwe woning 165.000 euro. Dat bedrag was in 2021 opgelopen tot 183.000 euro. Dat is een procentuele stijging van 11%.

In de stijging van de bouwkosten zitten de hogere materiaalkosten, hogere transportkosten en hogere arbeidskosten verdisconteerd. De meeste sectoren, nationaal en internationaal, hebben gedurende de periode 2018-2021 te kampen gehad met een zwaardere kostenstructuur. De Nederlandse bouwsector vormde hier zeker geen uitzondering in.

Wanneer de stijging van verkoopkosten van bestaande woningen met nieuwe woningen wordt vergeleken, is waarneembaar dat de verkoopprijs van bestaande woningen tussen 2018 en 2021 met 35% is gestegen. De verkoopkosten van een nieuwe woning zijn in dezelfde periode gestegen met 23%.

De verkoopprijs van een nieuwe woning lag met 70.000 euro wel ver boven de verkoopprijs van een bestaande woning. Een nieuwe woning werd in 2021 verkocht voor gemiddeld 455.000 euro terwijl een bestaande woning in hetzelfde jaar werd verkocht voor gemiddeld 386.700 euro.

Standaardisatie in de bouw maakt het mogelijk om sneller, goedkoper en duurzamer te produceren, zo stelt Maarten. ‘Door in een gecontroleerde omgeving te bouwen en de bouwprocessen te standaardiseren, zijn wij in staat om scherper in te kopen waardoor er bijvoorbeeld minder afval vrijkomt.

Daarnaast kunnen wij het aantal faalkosten in het bouwproces en de CO2-uitstoot minimaliseren. Hiermee zijn onze woningen betaalbaarder, worden energieneutraal geproduceerd en zijn in het gebruik energiepositief!’ Maarten voorziet dat geïndustrialiseerd bouwen een dominante rol behoudt in het oplossen van het woningvraagstuk, maar ook dat de traditionele bouw een rol van betekenis blijft spelen.

Een andere oplossing voor het verhelpen van het woningtekort ligt volgens Besemer in de hoek van transformatie van kantoorpanden. ‘Door slimmer om te gaan met leegstand van vastgoed kunnen wij een slag slaan in het verduurzamen van de woningvoorraad en meer woningen creëren.’

Auteur van dit artikel is Jacob van den Berge, marketing manager bij BUVA. Het artikel is geschreven in de filosofie van BUVA BlueLab waarbij het delen van informatie, kennis en inzichten centraal staat.

Databronnen: CBS, Marjet Rutten

Recente nieuwsberichten

Landelijke toets fabriekswoningen komt begin 2023

13-05-2022

Corporatiekoepel Aedes wil één landelijke toets voor de bouw van fabriekswoningen. Minister Hugo de Jonge erkent de noodzaak daarvan. De Wkb moet het landelijk goedkeuren van de woningen mogelijk maken.

Meer informatie

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

28-04-2022

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Meer informatie

Duurzame producten maken een duurzame woning

28-04-2022

Duurzaam bouwen en verbouwen is al jaren lang geen luxe meer, maar een noodzaak. We zijn ons er inmiddels goed van bewust dat we de aarde aan het uitputten zijn en dat we in actie moeten komen.

Meer informatie