Verder stijgende bouwkosten. De cijfers....

Verder stijgende bouwkosten. De cijfers....

In het eerste kwartaal van 2021 werd de wereldeconomie opgeschrikt door een stijgend kostenniveau die veel industriesectoren raakten. Ontwikkelingen aan de vraagzijde (versneld economisch herstel na corona van ’s wereld grootste economieën) en aan de aanbodzijde (flinke dip in de output van grondstoffabrikanten) lagen ten grondslag aan dit toenemende kostenniveau.

Het blokkeren van het Suezkanaal door een containerschip wat voor een transportinfarct zorgde bij dit vitale knooppunt, zorgde voor de laatste ingrediënten voor het creëren van de perfecte cocktail voor de stijgende kosten.

In deze update wordt doorgepakt op de ontwikkelingen van het prijsniveau van de basismaterialen in de bouw. Vervolgens wat de impact is van deze kosten op de ontwikkeling van de te bouwen woningen.   

De volgende thema’s komen aan bod:
  • De ontwikkeling van de bouwkosten in 2021
  • De ontwikkeling van verkoopprijzen van koopwoningen in 2021
  • De ontwikkeling van de woningvoorraad in Nederland in 2021
  • De ontwikkeling van het aantal bouwvergunningen in 2021
  • De oplossingen van BUVA op het huidige bouwklimaat

De ontwikkeling van de bouwkosten in 2021

Uit cijfers van het CBS blijkt dat bouwkosten voor koopwoningen tussen 2012 en 2020  zijn gestegen van 145K naar 179K. Dat is een stijging van 23%. Wanneer een andere tabel uit CBS Statline wordt aangeroepen dat zien wij dat sinds het basisjaar 2000, de prijsindex voor het loon – en materialencomponent in de bouwkosten in 2021 is gestegen tot respectievelijk 168 en 162.

Uit cijfers van Agoria blijkt dat prijzen voor metaal, plastic en olie in 2021 verder zijn geëxplodeerd. De prijzen voor warmgewalste dunnen platen zijn gegroeid van €1,906EUR/T in januari tot €3,451 EUR/T in oktober. Dat is een toename van 81%. De prijzen van aluminium zijn gestegen van €1,646EUR/T tot €2,547EUR/T. Dat is een stijging van 55%.

Voor plastic is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. In januari stond de prijs voor PVC op €1.439EUR/kg en in oktober op €2.110EUR/kg. Dat is een prijsstijging van 47%. De prijs voor gasolie, dat verbonden is aan een vat ruwe olie, laat in dezelfde periode een toename zijn van 52%. De houtprijsindex van het CBS blijkt in de periode tussen januari en oktober zelfs met 102% te zijn gestegen.

Concluderend kan er gezegd dat na een relatief stabiel kostenregime waarbij prijzen licht zijn gestegen tot en met de periode 2020. Vanaf 2021 is er een exponentiele stijging van de bouwkosten op alle fronten zichtbaar.

De ontwikkeling van verkoopprijzen van koopwoningen in 2021

De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouw koopwoningen is in zes jaar tijd gestegen van 275K in 2015 naar 442K in het tweede kwartaal van 2021. Dat betekent een stijging van 61%. Per jaar is dat een groei van 8%. Voor bestaande koopwoningen zagen wij in 2015 een gemiddelde verkoopprijs 230K en in het tweede kwartaal van 2021 365K. Dat is een stijging van 59% ofwel gemiddeld 8% per jaar.

De gemiddelde verkoopprijzen van bestaande en nieuwe woningen lieten, op basis van verwachtte CBS cijfers, een boven-proportionele stijging zien. De toename van de bouwkosten in 2021 is echter uitzonderlijk en overstijgt de stijgende verkoopprijzen van woningen substantieel.

De ontwikkeling van de woningvoorraad in Nederland in 2021

In 2012 waren er 7,38 miljoen woningen in Nederland. Dat is in 2020 gegroeid tot 7.89 miljoen woningen. Gemiddeld werden er in die jaren 57,000 woningen gebouwd waarbij gemeld moet worden dat in de jaren na 2016 de nieuwbouwproductie boven gemiddeld werd opgevoerd. Middels overige toevoegingen werden gemiddeld 34.000 woningen per jaar toegevoegd. Onder overige toevoegingen worden bijvoorbeeld splitsingen of transformaties van woningen verstaan. Op basis van de jaarlijkse groeivoet betekent dat de woningvoorraad in 2021 is gegroeid tot 7,95 miljoen woningen.

Tot en met oktober 2021 zijn er in Nederland 54.000 woningen gebouwd. Wanneer wij rekenen met het maandelijks gemiddelde, zouden wij op het einde van 2021 uitkomen op 64.800. Dat betekent dat er in 2021 5.000 woningen minder zijn gebouwd dan vorig jaar en zelfs 6.700 minder dan in 2019.

De ontwikkeling van het aantal bouwvergunningen in 2021

In 2012 werden er 39K vergunningen goedgekeurd voor de woningbouw. Dat liep gestaag op tot 70K vergunningen in 2018. Na dit financiële crisisjaar, met extra impact van de PFAS en stikstokcrisis, viel het aantal vergunningen met 17% terug naar 58K. Het aantal vergunningen voor woningen is in 2021 weer gestegen tot 69K, het niveau van 2018.

De oplossingen van BUVA op het huidige bouwklimaat

Naast het schreeuwend tekort aan technisch vakpersoneel voor de bouw van de woningen en beambten die het verlenen van het aantal vergunningen kunnen versnellen, hebben het tekort aan beschikbare materialen en hoge bouwkosten een remmend effect op de te bouwen woningen.

Met homecare systemen streeft BUVA een veilige en duurzame woonomgeving na voor zowel de bewoner als opdrachtgever. Met een zorgvuldig op elkaar afgestemd product- en dienstenprogramma gekoppeld aan prestatiegaranties worden risico's bij onze partners weggenomen.

Wilt u meer weten over hoe BUVA u helpt in het minimaliseren van de risico's in het huidige bouwklimaat, neem dan contact op met Jacob van den Berge'Wij streven naar een veilige en duurzame woning voor elke bewoner'. 

Foto: Hush Naidoo Jade Photography, Unsplash

Recente nieuwsberichten

Gemeenten vertragen woningbouw

28-07-2022

Gemeenten zijn te langzaam met het aanwijzen van bouwlocaties voor nieuwe woningen. Dat zegt directievoorzitter Erik Gerritsen van Ymere, de grootste woningcorporatie in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Almere.

Meer informatie

Bouwsector krijgt het zwaar door groeiende personeelstekorten en stijgende prijzen van materialen

26-07-2022

De Nederlandse bouwsector krijgt het tijd zwaarder door personeelstekorten en stijgende prijzen van materialen, voorziet ABN AMRO in een sectorrapport.

Meer informatie

Bouw flexhuizen schiet niet op, zegt Planbureau voor de Leefomgeving

19-07-2022

Het plan om versneld tijdelijke woningen neer te zetten om het woningtekort terug te dringen, komt nog niet echt van de grond. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het moeilijk om voldoende investeerders voor de flexwoningen te vinden.

Meer informatie