Menu
Woningtekort in Nederland houdt aan!
Woningtekort

Woningtekort in Nederland houdt aan!

01 mei 2021

De stuwende drijfveren achter het woningtekort zijn groeiende bevolkingscijfers in Nederland en de veranderende samenstellingen van de Nederlandse huishoudens.

Ricardo Gomez Angel (Unsplash)

Zoals bekend is er in Nederland een enorm woningtekort. De bevolking in Nederland en het aantal huishoudens blijven ondertussen gewoon doorgroeien. De Nederlandse overheid staat voor de grote uitdaging om dit tekort weg te werken. De verwachting is dan ook dat het woningtekort tot in ieder geval 2040 zal aanhouden.

Politiek Den Haag erkent deze ongewenste situatie en heeft een ambitieuze doelstelling van 1 miljoen nieuwe woningen per jaar tot 2030. Naast deze uitdagende doelstelling zal bouwend Nederland rekening moeten houden met allerlei verscherpte milieu wet- en regelgeving.

In dit artikel gaan wij dieper in op het woningtekort in Nederland. De onderwerpen over woningtekort in Nederland die aanbod komen zijn:

  • Het huidige woningtekort in Nederland
  • Invloedsfactoren op het huidige woningtekort in Nederland
  • Verwachtingen en oplossingen ten aanzien van het woningtekort in Nederland

Het huidige woningtekort in Nederland

Uit CBS cijfers blijkt dat de woningvoorraad met 500 duizend is gestegen van 7,4 miljoen in 2012 tot bijna 7,9 miljoen in 2020. Dat betekent dat er gemiddeld elk jaar 56 duizend woningen zijn bijgebouwd. In de jaren 2013 en 2014 lag het aantal nieuwe woningen boven het gemiddelde. Dit gold ook voor de jaren 2019 en 2020 terwijl in de jaren 2015 tot en met 2018 dit aantal onder het gemiddelde lag.

Wanneer de cijfers van de Nederlandse woningvoorraad en het aantal particuliere huishoudens worden gecombineerd, is duidelijk te zien dat gedurende de periode het aantal huishoudens in Nederland het aantal woningen overstijgt. Dit is een simplistische definitie van het berekenen van het woningtekort, maar het is op zijn minst een goede benadering van het tekort aan woningen.

Volgens deze berekening bedroeg de Nederlandse woningvoorraad in 2012 7,38 miljoen terwijl er 7,5 miljoen huishoudens in Nederland waren. Dat is een verschil van 120 duizend woningen. Negen jaar later in 2020 was het peil van de Nederlandse woningvoorraad 7,89 miljoen terwijl het aantal huishoudens op 7,99 miljoen stond. Dat is nog steeds een verschil van 100 duizend woningen.

Invloedsfactoren op het huidige woningtekort in Nederland

De stuwende drijfveren achter het woningtekort zijn groeiende bevolkingscijfers in Nederland en de veranderende samenstellingen van de Nederlandse huishoudens.

Volgens het CBS woonden er in 2020 17.4 miljoen mensen in Nederland. Dat waren er 125 duizend meer dan 2019 (+0.7%) en 677 duizend meer dan in 2012 (+4%). De verwachting volgens het CBS is dat de bevolking groeit van 17,4 miljoen mensen in 2020 naar 18,3 miljoen mensen (+0,9 miljoen of +5%) in 2040.

Het aantal huishoudens in Nederland stond in 2020 volgens het Nederlandse statistiekbureau op bijna 8 miljoen huishoudens. Dat waren 73 duizend meer huishoudens (+0,9%) dan vorig jaar.

Ten opzichte van 2012 was een groei van het aantal huishoudens waarneembaar van 485 duizend ofwel 6%.

Het ratio éénpersoons ten opzichte van meerpersoonshuishoudens heeft een sterke groei laten zien van 58% in 2012 tot 63% in 2020. Dat betekent simpelweg dat het aantal éénpersoonshuishoudens is gegroeid in de afgelopen periode. Ook het aantal personen per huishoudens nam af, volgens het CBS. In 1980 waren dit 2,78 personen, in 2000 waren dit 2,3 personen en in 2020 waren 2,14 personen.

Verkoopprijzen van een Nederlandse koopwoning zijn vorig jaar met 9% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde verkoopprijs steeg van 307 duizend naar 334 duizend. De gemiddelde bouwkosten stegen van 175 duizend naar 180 duizend. Dit is een toename van 3%. De verkoopprijs is ook veel meer gestegen dan de jaarlijkse inkomensstijging die in 2020 +1.6% bedroeg.

Drijvende krachten achter deze acceleratie zijn een combinatie van een lage hypotheekrente, verschil van vraag en aanbod op de woningmarkt en economische groei. Men verwacht dat woningprijzen verder zullen stijgen ondersteund door de aanhoudende schaarste. De analyse van kostprijs en verkoopprijs van een woning en groei van het inkomen maken duidelijk dat er naast het woningtekort ook behoefte is aan betaalbare woningen.

Verwachtingen en oplossingen ten aanzien van het woningtekort in Nederland

In 2020 was het woningtekort zo’n 261 duizend woningen ofwel 3,3% van het woningaanbod. Dat bleek uit cijfers van ABF. Verwachtingen van hetzelfde instituut tonen aan dat er in 2030 nog steeds woning schaarste is van 221 duizend woningen ofwel 2,6% van de woningvoorraad en in 2040 nog 169 duizend woningen ofwel 2,0% van de woningvoorraad.

De oplossingen voor het woningtekort en verduurzaming beginnen met een duidelijke en heldere visie van de overheid. Daarnaast is het belangrijk dat er snel realistische en haalbare wetgeving komt als het gaat om de thema’s die van invloed zijn op vergunningverlening.

De Nederlandse bouwsector moet de oplossingen vooral zoeken in de hoek van het standaardiseren van het bouwproces, digitalisering van de bedrijfsvoering en samenwerking in de bouwkolom. Duurzaamheid en circulariteit dienen hoog op de agenda te staan te staan.

Lees meer over duurzaamheid in de bouwsector of prefab bouwen. Wilt u ook geïnformeerd worden over andere marktactualiteiten en interessante productinnovaties in de bouwsector? Schrijf u dan in voor onze BUVA Bouwupdate of volg ons op LinkedIn waar wij regelmatig nieuwe content posten.

Meer inhoudelijk van gedachte wisselen over de uitdaging van verduurzaming in de bouwkolom die ons te wachten staat en hoe BUVA daarmee kan helpen? Neem dan contact op met Marius van Zanten, verkoopleider Acquisitie.

Auteur van dit artikel is Jacob van den Berge, marketing manager bij BUVA. Sinds de oprichting in 1946 zetten onze trotse medewerkers zich dag in, dag uit in om ervoor te zorgen dat BUVA marktleider is en blijft op het gebied van ventilatie, verwarming en hang- en sluitwerk.