Bouw van zeker tienduizend huizen bedreigd door geldtekort

Bouw van zeker tienduizend huizen bedreigd door geldtekort

De bouw van zeker 10 duizend woningen in steden dreigt in de problemen te komen. Een belangrijke geldpot van het Rijk met daarin tientallen miljoenen euro's is bijna leeg, waarschuwt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) op BNR. Dat geld gaat naar projecten die anders niet van de grond komen omdat de bank geen geld wil lenen.

Denk aan de transformatie van leegstaande winkelpanden, oude kantoren en fabrieksterreinen naar woningen. Deze transformaties vormen een belangrijk onderdeel bij het aanpakken van het woningtekort.

Geen financiering van de bank

Banken lenen pas geld zodra de schop in de grond kan, zegt Nico van Est van SVn. 'In het stadium daarvoor zijn banken niet bereid om de risico's te financieren.' Daarom heeft het Rijk eerder bijna 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze regeling moet via leningen voorkomen dat plannen blijven liggen vanwege onvoldoende voorfinanciering. Omdat ontwikkelaars het geld tussentijds met rente terugbetalen, groeit het fonds. In totaal kan daarmee voor grofweg 180 miljoen euro aan projecten worden gefinancierd.

Maar de bodem van de geldpot komt eerder dan verwacht in zicht. 'We zetten sneller leningen uit dan er aflossingen plaatsvinden.' In het huidige tempo is het geld deze zomer op waardoor direct de bouw van 10 tot 12 duizend woningen in de knel komt. 'Er zullen dan binnenstedelijke locaties niet tot ontwikkeling komen.'

Domino-effect

Een vroegtijdige sluiting van het geldloket veroorzaakt daarnaast een domino-effect, vreest Van Est. 'Met het fonds versterken we het eigen vermogen van ontwikkelaars. Daardoor kunnen ze hun vermogen ook in een tweede, derde of vierde project stoppen. Dus stokt het bij het eerste project dan pakken ontwikkelaars ook daarna minder snel door.' Het aantal woningen dat niet wordt gebouwd ligt daarom waarschijnlijk een stuk hoger.

Om te voorkomen dat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting het loket moet sluiten, is nog eens 22 miljoen euro nodig. 'Dan hebben we naar verwachting voldoende in kas om de ambities die we hebben vorm te geven.'

Bron: BNR
Foto: Jonathan Ybema. Unsplash

Recente nieuwsberichten

Landelijke toets fabriekswoningen komt begin 2023

13-05-2022

Corporatiekoepel Aedes wil één landelijke toets voor de bouw van fabriekswoningen. Minister Hugo de Jonge erkent de noodzaak daarvan. De Wkb moet het landelijk goedkeuren van de woningen mogelijk maken.

Meer informatie

Marktvooruitzichten van geïndustrialiseerd bouwen door de ogen van de experts

02-05-2022

De manier van huizen bouwen verandert en het verandert snel. Geïndustrialiseerd bouwen neemt een steeds grotere vlucht. Het aandeel geïndustrialiseerd ten opzichte van traditioneel bouwen wordt steeds groter.

Meer informatie

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

28-04-2022

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Meer informatie