Flexpool
Flexpool

Brabant versnelt woningbouw met nieuwe flexpool-regeling

Het provinciebestuur van Brabant zet een nieuw middel in om de woningbouw te versnellen: de Flexpool-regeling. Hiermee komen er bij de overheid extra capaciteit én kennis om woningbouwplannen sneller te verwerken. Via deze regeling is zo’n 5,7 miljoen euro beschikbaar: 3,8 miljoen euro rijksgeld en 1,9 miljoen euro cofinanciering door de provincie.

Brabant zet de regeling op twee vlakken in. Het grootste deel van het geld, namelijk 4,6 miljoen, is voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken en de procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden.

Het tweede deel van het beschikbare geld uit de regeling is voor een provinciaal team dat met kennis en kunde in kan springen op actuele knelpunten die zich voordoen op thema’s of in bepaalde regio’s. Hiervoor heeft de provincie 1 miljoen euro beschikbaar. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.

Realisatie woningen 

De door gemeenten in te dienen projecten moeten op korte termijn leiden tot realisatie van woningen. Voor wat betreft de aanvraag die de gemeenten moeten invullen, is het systeem zo opgezet dat dit eenvoudig werkt. Bij het toekennen van geld wordt door de provincie overigens voorkomen dat er stapeling van geld is; de prioriteit ligt niet bij gemeenten die al geholpen worden via andere regelingen.

Concrete stappen

Om het tekort aan woningen weg te werken en aan de nieuwe behoefte aan woningen te kunnen voldoen, streeft de provincie ernaar de komende 10 jaar elk jaar 12.000 huizen te bouwen. “Als provincie pakken we onze rol van richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. “Dat geven we concreet vorm via onder meer het actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw, maar ook via bijvoorbeeld de subsidieregeling Flexwonen en De Brabantse Stijlprijs. Een mooi nieuw instrument is de Flexpool, waarmee we gemeenten ondersteuning bieden voor de versnelling van de woningbouw.”

De regeling speelt ook in op verschillende moties die door Provinciale Staten van Brabant zijn aangenomen, waarin gevraagd wordt om alle kansen te benutten om woningtekorten tegen te gaan, met extra aandacht daarbij voor betaalbare woningen en passende vormen voor zowel jong als oud.

Bron: Breda Vandaag
Foto: Freepik

Recente nieuwsberichten

Wijziging regelgeving Bouwbesluit en dorpels

14-07-2021

In het huidige Bouwbesluit staat dat tenminste 1 woningtoegangsdeur moet voldoen aan de eis dat het hoogteverschil tussen hoogste punt van de dorpel en het aansluitende maaiveld of afgewerkte vloerniveau maximaal 20 mm mag zijn.

Meer informatie

Volgende voorbeeld dat BUVA innoveert op basis van marktvraag

12-07-2021

Steunblokjes specifiek bedoeld voor de IsoStone onderdorpel zijn de laatste innovatie in de rij van product ontwikkelingen van BUVA gebaseerd op een klantvraag uit de timmer- en glasindustrie.

Meer informatie

Tiny houses, flexwoningen, alle registers open voor meer woningbouw in Moerdijk

12-07-2021

Bouwen, bouwen, bouwen. Woningen, woningen, woningen. De komende jaren blijft dat het credo in de gemeente Moerdijk. Ook oplossingen voor de kortere termijn zoals tiny houses en flexwoningen komen als het aan de gemeenteraad ligt nadrukkelijk in beeld.

Meer informatie