Flexpool
Flexpool

Brabant versnelt woningbouw met nieuwe flexpool-regeling

Het provinciebestuur van Brabant zet een nieuw middel in om de woningbouw te versnellen: de Flexpool-regeling. Hiermee komen er bij de overheid extra capaciteit én kennis om woningbouwplannen sneller te verwerken. Via deze regeling is zo’n 5,7 miljoen euro beschikbaar: 3,8 miljoen euro rijksgeld en 1,9 miljoen euro cofinanciering door de provincie.

Brabant zet de regeling op twee vlakken in. Het grootste deel van het geld, namelijk 4,6 miljoen, is voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken en de procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden.

Het tweede deel van het beschikbare geld uit de regeling is voor een provinciaal team dat met kennis en kunde in kan springen op actuele knelpunten die zich voordoen op thema’s of in bepaalde regio’s. Hiervoor heeft de provincie 1 miljoen euro beschikbaar. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.

Realisatie woningen 

De door gemeenten in te dienen projecten moeten op korte termijn leiden tot realisatie van woningen. Voor wat betreft de aanvraag die de gemeenten moeten invullen, is het systeem zo opgezet dat dit eenvoudig werkt. Bij het toekennen van geld wordt door de provincie overigens voorkomen dat er stapeling van geld is; de prioriteit ligt niet bij gemeenten die al geholpen worden via andere regelingen.

Concrete stappen

Om het tekort aan woningen weg te werken en aan de nieuwe behoefte aan woningen te kunnen voldoen, streeft de provincie ernaar de komende 10 jaar elk jaar 12.000 huizen te bouwen. “Als provincie pakken we onze rol van richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. “Dat geven we concreet vorm via onder meer het actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw, maar ook via bijvoorbeeld de subsidieregeling Flexwonen en De Brabantse Stijlprijs. Een mooi nieuw instrument is de Flexpool, waarmee we gemeenten ondersteuning bieden voor de versnelling van de woningbouw.”

De regeling speelt ook in op verschillende moties die door Provinciale Staten van Brabant zijn aangenomen, waarin gevraagd wordt om alle kansen te benutten om woningtekorten tegen te gaan, met extra aandacht daarbij voor betaalbare woningen en passende vormen voor zowel jong als oud.

Bron: Breda Vandaag
Foto: Freepik

Recente nieuwsberichten

Prijsstijging koopwoningen loopt opnieuw op

22-10-2021

Bestaande koopwoningen waren in september 18,5 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na juli 2000. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok daarna steeds verder aan.

Meer informatie

Grotere steden: ongekende miljardeninvestering in woningbouw nodig

15-10-2021

Het nieuwe kabinet moet 1,5 à 2 miljard euro extra per jaar uittrekken voor de bouw van zo'n 600.000 woningen in de grotere steden in de periode tot 2040.

Meer informatie

BUVA neemt Holonite over, veel synergievoordelen voor klanten

15-10-2021

Op 30 augustus jongstleden nam BUVA Holonite over. Een overname die synergie gaat creëren, stellen algemeen directeur Rien Wisse van BUVA en algemeen directeur Paul Konings van Holonite eensgezind.

Meer informatie