BUVA introduceert droogbeglazen voor de timmerindustrie

BUVA introduceert droogbeglazen voor de timmerindustrie

Sinds de oprichting van BUVA in 1946 staat innovatie aan de basis voor het creëren van een veiliger en gezonder woonklimaat. Dit doet BUVA niet alleen door het ontwikkelen van duurzame en intelligente producten, maar ook door slimme procesinnovaties. Met de introductie van droogbeglazen is BUVA erin geslaagd het productieproces van de timmerindustrie te versnellen. Het resultaat voor de timmerfabriek is meer efficiëntie en flexibiliteit in het beglazingsproces.

Tom Meeuwissen is zeven jaar werkzaam voor BUVA. Hij is in 2015 begonnen als hoofd productontwikkeling. Sinds 2017 is hij ook onderdeel van het managementteam. Tom streeft ernaar zijn team met productmanagers, engineers en IoT’ers dusdanig te laten groeien dat het innovatief vermogen naar een hoger niveau wordt getild en gewaarborgd blijft.

‘BUVA heeft een enorme potentie om zich de komende tijd op innovatief vlak te verbreden met alle ontwikkelingen die in de markt spelen zoals circulariteit, tekort aan materialen, wet kwaliteitsborging en andere zaken waar de markt mee worstelt’, geeft Tom aan. Hij wil ‘de partners van BUVA blijven faciliteren, zodat de organisatie een fundamentele rol van waarde-creatie kan blijven spelen.’

Met droogbeglazen verkort BUVA doorlooptijden in de timmerfabrieken

Met de ontwikkeling van het droogbeglazen wordt aan deze strategische ambitie onder andere invulling gegeven. Droogbeglazen is letterlijk beglazen zonder kit. ‘Eigenlijk is de term niet helemaal juist. Pragmatisch gezien en om de prestatie-eisen niet in het geding te laten komen hebben we de hieldichting behouden. We hebben geen procesverbetering gevonden, in zowel kosten als snelheid, om deze te elimineren.’

Een van de oplossingen om aan de woningvraag in Nederland te voldoen, is het verkorten van de bouwtijd. Dat kan middels industriële bouw en het standaardiseren van de bouwprocessen in bijvoorbeeld woningfabrieken. ‘Met het droogbeglazen wordt de droogtijd uit het beglazingsproces gehaald, waardoor sneller geleverd kan worden en een uniforme kwaliteit kan worden gewaarborgd’, beargumenteerd Tom.

Tom vervolgt: ‘Als timmerindustrie ben je afhankelijk van kitters, vakmensen met specifieke kennis, kwaliteit en kunde. Deze mensen zijn niet altijd beschikbaar waardoor je als fabriek soms kwetsbaar bent. Met het principe van droogbeglazen wordt naast het verkorten van de productietijd ook de flexibiliteit verbeterd. Bijkomend voordeel is dat kitresidu totaal geëlimineerd wordt.’

Innovatie start met een idee en veel afstemming met sleutelspelers

‘Wij zijn destijds met droogbeglazen begonnen op basis van een principe van een Duitse fabrikant. Zij bekeken het beglazen door de bril van de consument, waarin met name het design centraal stond. BUVA bekijkt het door de ogen van een timmerfabriek. Wij hebben als doel het proces te vereenvoudigen en te industrialiseren. Dat is een totaal ander concept, aldus Tom.

In de timmerindustrie werd al langer over droogbeglazen gesproken, omdat men keek naar de ontwikkelingen in de kunststofindustrie. In deze sector wordt al jaren droogbeglazen toegepast. Een hele andere tak van sport, maar de vraag speelt al langer. Er is echter weinig met de vraag uit de markt gedaan en BUVA is in dat gat gesprongen.

‘We hebben veel advies uit de markt gehaald en zijn bij een flink aantal van onze klanten geweest om te brainstormen. We kwamen er wel snel achter dat hoe meer timmerfabrieken je spreekt, hoe meer specifieke wensen er zijn. Uiteindelijk hebben we, met het oog op het versnellen van het ontwikkelproces, gekozen om gewoon te starten en te beginnen de KVT+ detaillering.’

‘Wij waren echt verrast door het enthousiasme van alle timmerfabrieken waarmee wij hebben gesproken. Zij waren allemaal bereid om inzage te bieden in hun productieprocessen. Wij hebben hierdoor veel input gekregen voor onze ontwikkeling en wij kregen veel materialen mee om te testen. Iedereen wilde graag meedenken.’

Voor de KVT+-detaillering wordt het concept droogbeglazen eind 2022 geïntroduceerd. Begin 2023 volgt de KVT-detaillering. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over droogbeglazen en op welke manier dit voor uw bedrijf van toegevoegde waarde kan zijn.

Recente nieuwsberichten

'Optoppen' in plaats van nieuwbouw: DDR-flats tegen de woningnood

12-12-2022

Bij de aanpak van het woningtekort hopen de Duitsers een opvallende troef in handen te hebben. De buitenkans staat al sinds de jaren 70 klaar: betonnen Plattenbau-flats.

Meer informatie

Kleine bedrijven innoveren minder vaak dan grote

08-12-2022

Kleine bedrijven doen minder vaak aan innovatie dan grotere bedrijven. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aandeel innovatieve bedrijven toe. Dit meldt het CBS.

Meer informatie

Hoge rente bedreigt woningbouw: ‘Miljard euro minder geïnvesteerd’

08-12-2022

Ondanks de nijpende woningnood staan veel bouwprojecten in Nederland op losse schroeven of ze lopen ernstige vertraging op. De oorzaak: gestegen rentes. Beleggers haken af waardoor er flink minder wordt geïnvesteerd in de woningmarkt.

Meer informatie