De Jonge over woningnood: Veel te lang geen regie genomen

De Jonge over woningnood: Veel te lang geen regie genomen

Om de woningnood terug te dringen wil het kabinet tot en met 2030 zo'n 900.000 woningen bouwen. Dat is dringend noodzakelijk, zei koning Willem-Alexander vandaag in de troonrede. Maar ondertussen is personeel moeilijk te vinden, worden materialen steeds duurder en zijn er nog allemaal natuurvergunningen die wel of niet gegeven kunnen worden. ‘Tegenwind van alle kanten, en toch zal het moeten', zegt minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.

‘Er is een ongelooflijke zorg. Als die woningnood zo groot blijft, kan dat de bestaanszekerheid van mensen aantasten. Dat zien we al. Als je met een gewoon huis een gewone woning probeert te kopen, lukt dat nauwelijks meer', zegt De Jonge.

Regie

Het kabinet trekt de regie over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer naar zich toe, zei koning Willem-Alexander vandaag in zijn troonrede. En die regie nemen, dat hebben we volgens De Jonge ‘veel te lang niet gedaan'.

‘We dachten dat vraag en aanbod vanzelf in evenwicht zou worden gebracht door de markt. Nou, dat is niet zo. (…) Je zal de regie moeten hernemen en dat gaan we dus ook doen. In oktober maak ik afspraken met provincies, die op moeten tellen tot die 900.000 woningen tot en met 2030. Een twee derde deel van die woningen moet betaalbaar zijn voor mensen met een normaal inkomen en vervolgens gaan we in december en januari regionale woondeals sluiten, waarin die afspraken met provincies worden doorvertaald naar regio's en worden gekoppeld aan locaties waar ze moeten komen.’

900.000 woningen, dat is heel veel, beaamt De Jonge. ‘Maar we hebben het tientallen jaren zo gedaan. Het is niet zo dat we het nooit hebben gekund. We zijn het alleen verleerd en moeten het weer gaan doen.’

Bron: BNR
Foto: Rijksoverheid

Recente nieuwsberichten

Tekort van 6500 ambtenaren fnuikt woningbouw

19-09-2022

De beoogde woningbouwimpuls voor het realiseren van 100.000 woningen per jaar is niet haalbaar. Niet het financiële tekort, maar het gebrek aan ambtelijke capaciteit is hiervoor de belangrijkste beperking.

Meer informatie

Nieuwbouw in gevaar door dure grond

14-09-2022

Woningcorporaties lopen bij het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen steeds meer aan tegen de hoge prijs en lage beschikbaarheid van bouwgrond.

Meer informatie

Omzet bouw 10 procent hoger in tweede kwartaal 2022

23-08-2022

De omzet in de bouw was in het tweede kwartaal van 2022 10,1 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie stegen met iets meer dan 16 procent, de omzet steeg met 15,9 procent.

Meer informatie