Gemeenten vertragen woningbouw

Gemeenten vertragen woningbouw

Gemeenten zijn te langzaam met het aanwijzen van bouwlocaties voor nieuwe woningen. Dat zegt directievoorzitter Erik Gerritsen van Ymere, de grootste woningcorporatie in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Almere. Er zijn locaties zat, maar de volkshuisvesting is zo georganiseerd en zo verkokerd dat er altijd wel een reden is om iets niet te doen. Dat moeten we doorbreken.

'Er zijn locaties zat, maar de volkshuisvesting is zo georganiseerd en zo verkokerd dat er altijd wel bij elke locatie, óf een parkeernorm, óf een milieunorm, óf een groennorm, óf een sportnorm, een reden is om iets niet te doen. Een krachtdadig optreden is nodig van een minister van Wonen die knopen kan doorhakken en partijen 'met de koppen tegen elkaar aan slaat voor het laatste zetje.'

On-Haags

Volgens Gerritsen is dat bij Hugo de Jonge, die hij nog kent uit zijn tijd bij het ministerie van Volksgezondheid, in goede handen. 'Hij durft ambitieuze doelstellingen neer te zetten, hij is niet bang zijn nek uit te steken. Mensen moeten 14 jaar wachten op een woning, er is wel iets aan de hand. Dan is het prima als een minister zijn nek durft uit te steken.' Gerritsen noemt de stijl van De Jonge on-Haags, 'hij durft dingen te benoemen'

Volkshuisvestelijke opgave

Volgens de directeur is Ymere met het verdwijnen van de zo verfoeide verhuurdersheffing weer klaar om zijn volkshuisvestelijke opgave op te pakken: bouwen voor de mensen met een kleine beurs en voor mensen die voor specifieke uitdagingen staan: 'mensen met verstandelijke beperkingen, mensen die op straat komen door een vechtscheiding, voormalig daklozen, statushouders, mensen met een AOW, een WAO of bijstandsuitkering'.

Maar Ymere wil ook meer bouwen voor de middenhuren omdat de markt zo 'uit de hand gelopen' is. Daarbij wijst Gerritsen naar leraren, politie-agenten en verpleegkundigen die weliswaar meer dan 40.000 euro verdienen, maar die in de regio qua huisvesting niet meer aan de bak komen.

Heffing als straf

Van de geplande miljoen woningen die nodig zijn om de woningnood op te lossen, komen 250.000 voor rekening van de corporaties. Daar is nu weer ruimte voor, zegt Gerritsen. 'De afgelopen 15 vijftien jaar zijn we afgeknepen. We mochten vroeger verhuren tot een jaarinkomen van 60.000, nu is dat 40.000. En we moesten de afgelopen 10 jaar een heffing betalen die alleen al voor Ymere 500 miljoen was, die hadden we liever aan andere dingen besteed'.

Gerritsen zegt het vreemd te vinden dat een organisatie met een maatschappelijke opgave voor mensen met een laag inkomen gestraft wordt met een extra heffing. De heffing verdwijnt volgend jaar, met het vrijgekomen geld wil Ymere de achterstand in verduurzaming van de woonvoorraad inlopen en bewoners huurmatiging aanbieden nu het leven voor hen zo veel duurder is geworden. De komende tien jaar wil Ymere de bestaande woonvoorraad van 8 á 9000 woningen verduurzamen.

Bron: BNR Nieuws
Foto: James Sullivan, Unsplash

Recente nieuwsberichten

Bouwsector krijgt het zwaar door groeiende personeelstekorten en stijgende prijzen van materialen

26-07-2022

De Nederlandse bouwsector krijgt het tijd zwaarder door personeelstekorten en stijgende prijzen van materialen, voorziet ABN AMRO in een sectorrapport.

Meer informatie

Bouw flexhuizen schiet niet op, zegt Planbureau voor de Leefomgeving

19-07-2022

Het plan om versneld tijdelijke woningen neer te zetten om het woningtekort terug te dringen, komt nog niet echt van de grond. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het moeilijk om voldoende investeerders voor de flexwoningen te vinden.

Meer informatie

Eerste Kamer voor invoering Omgevingswet op 1 januari

13-07-2022

Met een aangenomen motie wil de senaat duidelijk maken dat het de bedoeling is dat de Omgevingswet op 1 januari ingaat, zodat andere overheden alvast kunnen oefenen met de uitvoering van de wet.

Meer informatie