Homecare systemen slaat spijker op kop

Homecare systemen slaat spijker op kop

Cobouw publiceerde 28 mei jl. een mooi artikel over de nieuwe richting van BUVA. Vol trots delen wij dit met u:

BUVA is al jaren een toonaangevende partij in de markt. Maar het 72-jarig bestaan is niet vanzelfsprekend voor de ontwikkelaar en leverancier op het gebied van hang- en sluitwerk, ventilatie- en verwarmingsoplossingen. De markt kende pieken en dalen en BUVA is na een grondige zoektocht ingericht om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Directeur Rien Wisse vertelt over de veranderende rol van de groothandel en de onlangs ontwikkelde homecare systemen.

Rien Wisse: “We merkten zo’n acht jaar geleden dat het lastiger was om met onze producten in het bestek te komen. We hebben toen goed in de spiegel gekeken en ons afgevraagd: wie zijn we nu eigenlijk, welke rol spelen we, hoe gaat de bouw zich ontwikkelen en hoe kunnen we daar adequaat op inspelen? Kortom, existentiële vragen die meer partijen zich ten tijde van de bouwcrisis hebben gesteld.”

De zware crisis
Met de focus op woningbouw en vooral nieuwbouw kromp die markt ten tijde van de crisis van 80.000 woningen naar 35.000 woningen. Wisse zag dat veel klanten van BUVA de handdoek in de ring moesten gooien. “Het was een ware veldslag onder alle soorten bouwbedrijven. We zijn flink bij onszelf ten rade gegaan.”

Van oudsher heeft BUVA veel producten in de gevel zoals: hang- en sluitwerk, ventilatieroosters, hardglas en dorpels. En er is een aantal installatietechnische producten. Wisse: “Zo’n veertien jaar geleden hebben we onze eerste ventilatiebox ontwikkeld. Dit vanwege de toenmalige epc-wetgeving.”

Herstel
Zoals Jan-Paul Schop, directeur USP / BouwKennis, aangeeft in het artikel ‘Trends en uitdagingen voor de installatiewereld’ (zie Cobouw, 20 maart 2018) is het consumentenvertrouwen terug. Het herstel van de nieuwbouwwoningmarkt is ingezet, maar ook de bestaande woningbouw moet worden verduurzaamd. De markt wacht op toeleveranciers die denken aan ketensamenwerking en met kwalitatieve totaalconcepten komen, inclusief service en garantie. De fabrikanten van nu kunnen veel gaan betekenen. Schop: “Die kunnen de markt uitleggen waarom ze voor een duurzaam product moeten kiezen. Een partij als BUVA kan de consument laten weten: ‘ga voor duurzaamheid en kies een oplossing voor een langere termijn’, zoals een warmtepomp. Kortom, spannende tijden met meer dan genoeg uitdagingen voor de markt in de komende jaren.”

De visie van een traditionele groothandel
Wisse vertelt: “Hoe Jan-Paul Schop de verandering in de markt beschrijft, zo zie ik dat ook.” Ook de visie dat de fabrikant zich niet meer uitsluitend met het product kan onderscheiden, maar concepten moet bieden, onderstreept hij.

Zijn afstuderen aan de HTS, halverwege de jaren tachtig, staat Wisse nog helder voor ogen. “Mijn onderwerp was ‘prefab’. Een examinator zei toen: ‘prefab gaat het helemaal worden de komende jaren’. Maar tot een paar jaar geleden bouwden we nog steeds op een volstrekt traditionele manier.”
Wisse: “Maar nu – meer dan dertig jaar later – zie je dat de bouw met een enorme opgave zit. We kunnen bij lange na niet voldoen aan de bouwvraag. De branche heeft verder te kampen met torenhoge faalkosten. Die lopen op tot meer dan tien procent van de bouw. En om het compleet te maken, is er ook nog eens veel vakpersoneel verdwenen van de bouwplaatsen. Terwijl het antwoord klip en klaar is, namelijk industrialisatie. Je ziet dat prefab nu eindelijk een opmars maakt. Waarbij alles wat je in de eerste lijn op kunt lossen, winst is. We zijn nu waar mijn examinator het dertig jaar geleden over had.”

Langzaam maar zeker daalde het besef in dat je met de totaalsom van de BUVA-producten een koppeling hebt tussen de gevel en de huisinstallaties. “We zijn meer dan een leverancier alleen”, legt hij trots uit. “We zijn een partner in de bouw voor advies, begeleiding en bieden een uitstekende garantie. De geïntegreerde aanpak van leverancier en partnerschap heeft geleid tot de ontwikkeling van het BUVA homecare systeem!”

De oplossing: een totaalsysteem
De nieuwe inzichten brachten voor BUVA een nieuwe strategie met zich mee inclusief een daarbij horende productrange. Het homecare systeem is een totaalsysteem en combineert duurzame warmte, goed geventileerde binnenlucht en een veilig afgesloten woning. De systemen sluiten naadloos aan bij de veranderende markt. Wisse: “We hebben de afgelopen jaren systemen ontwikkeld die volledig autonoom en vraaggestuurd functioneren. In de systemen zijn sensoren opgenomen die permanent de temperatuur, de luchtvochtigheid en de CO2-uitstoot in de woning meten.”

Het draait hierbij om een goed afgesloten schil en een gezond en comfortabel binnenklimaat met borging van de kwaliteit en volledig duurzaam. Met de grote range producten van BUVA is het organiseren van een optimale schil van de woning relatief eenvoudig. Met een goede schil creëer je een optimale luchtdichtheid. Als je daarnaast een warmteterugwinunit inzet, zorg je ervoor dat de warmtevraag nog kleiner wordt. En hierin ligt de sleutel van het succes voor BUVA. Want er kan een warmtepomp worden ingezet met een lagere capaciteit.

Dat de propositie een gevoelige snaar raakt, blijkt uit de vliegende start van het totaalconcept. De eerste serie projecten zijn inmiddels in gang gezet. Wisse: “Veel partijen zien dat dit het systeem is dat de bouw nodig heeft. We krijgen geregeld te horen dat we hiermee de spijker op zijn kop slaan en dat we onze partners hier volledig mee ontzorgen.” Energieneutraal, bouwprocesoptimalisatie én comfortabel wonen gaan alleen samen wanneer er een partij een totaalsysteem aanbiedt die alle losstaande producten volledig op elkaar aansluit en daarnaast uitstekende garantie, service en onderhoud biedt. Het BUVA homecare systeem is hierop het antwoord.

Recente nieuwsberichten

Landelijke toets fabriekswoningen komt begin 2023

13-05-2022

Corporatiekoepel Aedes wil één landelijke toets voor de bouw van fabriekswoningen. Minister Hugo de Jonge erkent de noodzaak daarvan. De Wkb moet het landelijk goedkeuren van de woningen mogelijk maken.

Meer informatie

Marktvooruitzichten van geïndustrialiseerd bouwen door de ogen van de experts

02-05-2022

De manier van huizen bouwen verandert en het verandert snel. Geïndustrialiseerd bouwen neemt een steeds grotere vlucht. Het aandeel geïndustrialiseerd ten opzichte van traditioneel bouwen wordt steeds groter.

Meer informatie

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

28-04-2022

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Meer informatie