Eerste Kamer voor invoering Omgevingswet op 1 januari

Eerste Kamer voor invoering Omgevingswet op 1 januari

Het is en blijft de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat. Dat spreekt de Eerste Kamer uit met een motie die dinsdag is aangenomen. In oktober komt er nog wel een ICT-advies, waaruit moet blijken of de systemen achter de nieuwe wet technisch goed werken. Als dat het geval is, gaat de Eerste Kamer definitief akkoord.

De Omgevingswet moet het makkelijker maken voor burgers en bedrijven om zelf vergunningen te regelen, bijvoorbeeld voor een verbouwing of voor een evenement. Een versimpeling van regels en wetten voor de openbare ruimte, werd bij de aankondiging in 2014 gezegd, maar sindsdien wordt de wet geplaagd door technische problemen en uitstel. Vorige maand bleek dat de ambtelijke top van het ministerie van Binnenlandse Zaken interne kritiek op de invoering de kop indrukte.

Onderzoeksbureau Deloitte kwam half juni met een rapport over de voortgang van de ICT achter de Omgevingswet. De interpretatie daarvan verschilt: in de motie die dinsdag is aangenomen staat dat verschillende delen „stabiel functioneren”, terwijl andere senatoren vinden dat de ICT „totaal niet op orde is”.
 
Nog niet alles werkt zoals het hoort, erkende Eerste Kamerlid Theo Rietkerk (CDA), indiener van de motie, vorige maand in een debat. Toch wil de senaat duidelijk maken dat het de bedoeling is dat de Omgevingswet op 1 januari ingaat, zodat andere overheden alvast kunnen oefenen met de uitvoering van de wet.

Bron: NRC - Rein Wieringa
Foto: Ricardo Gomez Angel

Recente nieuwsberichten

Gemeenten vertragen woningbouw

28-07-2022

Gemeenten zijn te langzaam met het aanwijzen van bouwlocaties voor nieuwe woningen. Dat zegt directievoorzitter Erik Gerritsen van Ymere, de grootste woningcorporatie in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Almere.

Meer informatie

Bouwsector krijgt het zwaar door groeiende personeelstekorten en stijgende prijzen van materialen

26-07-2022

De Nederlandse bouwsector krijgt het tijd zwaarder door personeelstekorten en stijgende prijzen van materialen, voorziet ABN AMRO in een sectorrapport.

Meer informatie

Bouw flexhuizen schiet niet op, zegt Planbureau voor de Leefomgeving

19-07-2022

Het plan om versneld tijdelijke woningen neer te zetten om het woningtekort terug te dringen, komt nog niet echt van de grond. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het moeilijk om voldoende investeerders voor de flexwoningen te vinden.

Meer informatie