Energierekening bij gemiddeld gebruik wordt maximaal 241 euro, komende maand al vergoeding

Energierekening bij gemiddeld gebruik wordt maximaal 241 euro, komende maand al vergoeding

Het plan voor een zogeheten prijsplafond dat met Prinsjesdag werd gepresenteerd, is fors aangepast. Vanaf 1 januari betalen consumenten een maximale prijs voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2900 kilowattuur stroom die ze verbruiken. Een kuub gas kost dan maximaal 1,45 euro, een kilowattuur elektriciteit 40 cent. Wie per jaar niet meer verbruikt dan dat plafond, is dan maximaal zo’n 241 euro per maand kwijt.

Het prijsplafond gaat heel 2023 gelden. Wie meer gas en elektriciteit verbruikt dan het ingestelde plafond, betaalt het hogere markttarief. Zo wil het kabinet iedereen ‘prikkelen’ om zuinig om te gaan met energie. Omdat energiebedrijven het gas doorgaans voor veel hogere bedragen moeten inkopen, vergoedt de overheid hen het verschil met wat consumenten straks maximaal betalen voor de geleverde energie onder het plafond.

Om al dit najaar iets te doen aan de hoge energierekening verlagen energiemaatschappijen vanaf 1 november de energierekening alvast. In november en december dit jaar ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van 190 euro per maand. Die compensatie is voor iedereen hetzelfde.

Oorspronkelijke plan
Het nieuwe plan is aanzienlijk ruimhartiger dan het oorspronkelijke plan dat met Prinsjesdag werd gepresenteerd. Toen dacht het kabinet nog aan een plafond voor 1200 kuub gas en de eerste 2400 kilowattuur stroom met een maximale prijs van 1,50 euro voor een kuub gas en 70 cent voor een kilowattuur elektriciteit. Dat zou bij een gemiddeld gebruik een energierekening van zo’n 290 euro hebben opgeleverd.

Dat plan zou het kabinet naar schatting zo’n 15 miljard euro hebben gekost. Daar komen nu nog vele miljarden bij. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven schat het kabinet de totale kosten van het prijsplafond en de tegemoetkoming in november en december op zo’n 23,5 miljard euro. Maar het kan ook 40,1 miljard euro worden. Het kabinet probeert die kosten deels te verhalen op energieproducenten die nu hoge winsten maken.

Kritiek
Toen het kabinet vorige maand met het plan kwam, was er de nodige kritiek vanuit de Tweede Kamer. Zo vonden sommige partijen dat huishoudens met een warmtepomp en die dus weinig gas en veel stroom gebruiken, er bekaaid vanaf kwamen. Ook vonden sommige partijen de tegemoetkoming aan huishoudens te laag.

Huishoudens worden niet alleen geholpen met een prijsplafond, maar de laagste inkomens krijgen volgend jaar ook een energietoeslag van 1300 euro. Gemeenten kunnen dat net als dit jaar uitkeren aan de ongeveer 1 miljoen huishoudens die het minst te besteden hebben. Om ook al dit najaar extra verlichting te geven, mogen gemeenten van dat bedrag de komende maanden alvast 500 euro uitkeren. Dat komt dan bovenop de 1300 euro van dit jaar.

Bedrijven
Behalve voor huishoudens wil het kabinet ook iets doen voor bedrijven die kampen met sterk gestegen energiekosten. Er komt een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) voor kleine bedrijven die veel energie verbruiken, zoals bakkers. De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. Ondernemers krijgen zo een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023 vergoed.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) werkt nog aan de details van de regeling. Zo zal de subsidie worden gekoppeld aan een nog vast te stellen maximum per onderneming. Kleinere kantoren en ZZP'ers kunnen net als huishoudens gebruik maken van het tijdelijke prijsplafond, de zogenoemde kleinverbruikersregeling.
Het kan nog wel tot begin 2023 duren voor de regeling wordt opengesteld. De voorwaarden worden de komende tijd uitgewerkt. Zo staat nog niet helemaal vast wie er allemaal gebruik van mogen maken, hoeveel geld het kabinet ervoor uittrekt en wat de maximale steun per onderneming wordt. Adriaansens is daarover nog in overleg met Brussel. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Om ondernemers tegemoet te komen die nu al in acute problemen zitten, komt het kabinet vanaf november al met andere maatregelen, belooft Adriaansens. Zo wil het kabinet tijdelijk de bedrijfslasten verlagen. De komende dagen moet daarover meer duidelijk worden.

Bron: AD.nl - Hans van Soest en Tobias den Hartog
Foto: Amin Hasani

Recente nieuwsberichten

Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken

14-10-2022

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd.

Meer informatie

Het succes van onze klanten is tegelijkertijd het succes van BUVA

14-10-2022

Patrick Berkhout, export manager van BUVA, streeft er naar zijn klanten in internationale markten succesvol te laten zijn. Dat doet hij door samen met zijn klanten te kijken wat nog meer groei mogelijkheden zijn naast de bestaande productmarkt combinaties.

Meer informatie

Mill Home en BUVA: samenwerken om te versnellen

11-10-2022

Mill Home bouwt conceptuele woningen waardoor een versnelling in de woningbouw en verduurzaming van de woningvoorraad kan plaatsvinden.

Meer informatie