Nieuwbouw in gevaar door dure grond

Nieuwbouw in gevaar door dure grond

Woningcorporaties lopen bij het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen steeds meer aan tegen de hoge prijs en lage beschikbaarheid van bouwgrond. Via marktpartijen is grond te duur en tegelijkertijd stellen gemeenten te weinig grond beschikbaar, meldt corporatiekoepel Aedes op basis van een enquête. Twee derde van de tachtig ondervraagde woningcorporaties heeft te weinig grond voor hun nieuwbouwplannen.

Corporaties hebben juist afgesproken de komende jaren veel meer sociale huurwoningen, midden-huurwoningen en flexwoningen te gaan bouwen. Maar zij zijn volgens Aedes 'steeds afhankelijker geworden van de welwillendheid van gemeenten en van marktpartijen om aan bouwlocaties te komen. Daardoor komt hun nieuwbouwopgave in het gedrang en dreigen de lange wachttijden voor sociale huurwoningen te blijven bestaan.'

Aedes zoekt de oorzaak bij strengere regels voor corporaties, die in 2015 ingingen. Sindsdien mogen corporaties voor sociale huurwoningen alleen grond aankopen waar al een woonbestemming op zit en moet er binnen vijf jaar op worden gebouwd. Sinds de nieuwe eisen nam het grondbezit van corporaties flink af; een kwart van hen kreeg er de afgelopen vijf jaar volgens Aedes helemaal geen grond bij.

Ruim 20 procent duurder

De prijs van grond is de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 21 procent gestegen. Ook is het hanteren van zogeheten sociale grondprijzen volgens Aedes minder gebruikelijk geworden. De koepel pleit voor 'transparante rekenmethodes voor realistische grondprijzen voor sociale woningbouw' en wil meer hulp van gemeenten. Ruim de helft van de corporaties geeft nu al aan volledig of grotendeels van gemeenten afhankelijk te zijn bij het verwerven van bouwgrond.

Bron: BNR Nieuws
Foto: Ricardo Gomez Angel

Recente nieuwsberichten

De Jonge over woningnood: Veel te lang geen regie genomen

21-09-2022

Om de woningnood terug te dringen wil het kabinet tot en met 2030 zo'n 900.000 woningen bouwen. Dat is dringend noodzakelijk, zei koning Willem-Alexander vandaag in de troonrede.

Meer informatie

Tekort van 6500 ambtenaren fnuikt woningbouw

19-09-2022

De beoogde woningbouwimpuls voor het realiseren van 100.000 woningen per jaar is niet haalbaar. Niet het financiële tekort, maar het gebrek aan ambtelijke capaciteit is hiervoor de belangrijkste beperking.

Meer informatie

Omzet bouw 10 procent hoger in tweede kwartaal 2022

23-08-2022

De omzet in de bouw was in het tweede kwartaal van 2022 10,1 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie stegen met iets meer dan 16 procent, de omzet steeg met 15,9 procent.

Meer informatie