BUVA EcoStream
BUVA EcoStream

Nieuwe BUVA EcoStream WTW-unit behaalt de beste prestaties

Hightech bedrijf Applied Micro Electronics (AME) BV ontwikkelt en produceert hoogwaardige elektronische producten. Van sensoren, motoren, printplaten en voedingen tot en met complete apparaten. Inclusief bijbehorende besturingstechnieken, software en behuizing, waarbij de klant volledig wordt ontzorgd.

Samen met BUVA heeft het bedrijf recent de BUVA EcoStream WTW-unit ontwikkeld; een warmteterugwinunit waarin high-end specificaties zoals een zeer hoog rendement, een lage energieopname en een fluisterstille werking slim zijn gecombineerd met een geavanceerde klokprogrammaregeling, app-sturing en zeer energiezuinige en stille ventilatoren, tegen een zeer gunstige prijs.

Richting 2020 groeit de aandacht voor duurzame en energiezuinige gebouwinstallaties. Ook in de particuliere woningbouw, waar warmteterugwinsystemen het steeds vaker winnen van natuurlijke ventilatieoplossingen. “Om optimaal aan te kunnen sluiten bij deze behoefte, zocht BUVA naar een geschikte partner om een state-of-the-art WTW-unit mee te ontwikkelen en te bouwen. Die partner vonden zij in ons”, vertelt Sven Akkerman, System Architect bij AME.

“BUVA heeft uitgebreid marktonderzoek gedaan en diverse specificaties geformuleerd, waaraan de unit moest voldoen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de thermische efficiëntie, het opgenomen vermogen en het geluidsniveau, formaat en gewicht van de unit, maar ook rekening houdend met de geldende wetgeving. Onze mechanica-, elektronica- en softwareontwikkelaars hebben deze specificaties verder uitgewerkt.

Vervolgens hebben we zo snel mogelijk een proof of concept ontwikkeld, waarmee we diverse tests hebben uitgevoerd. Op basis hiervan hebben wij de unit verder geoptimaliseerd, dit in nauwe samenwerking met de R&D-afdeling en productmanagers van BUVA. Tijdens de VSK 2018 is de BUVA EcoStream WTW-unit voor het eerst getoond aan het publiek. Met succes, want sindsdien hebben we in onze hightech fabriek in Eindhoven heel wat units mogen produceren." 

Optimum van prestaties en prijs

“Het bereiken van een optimum tussen de gewenste prestaties en een gunstige prijs, was niet eenvoudig”, vertelt Steven van den Bergh, Productmanager bij BUVA. “Toch zijn we hier samen met AME uitstekend in geslaagd. De BUVA EcoStream WTW-unit beschikt niet alleen over een opgenomen vermogen van slechts 34,6 Watt (volgens de NEN 5138-2004), maar haalt met een technische efficiëntie van 97,2% ook één van de hoogste warmteterugwinrendementen van de markt. Een hoge EPC-reductie is het resultaat. De toepassing van een warmtewisselaar met kanalen in driehoekverband zorgt voor een maximaal contactoppervlak en een optimale warmteoverdracht tussen de afgezogen, warme binnenlucht en aangezogen, frisse buitenlucht.”

Uniform WTW-unit systeem voor de woningbouw

“Ons uitgangspunt was om één warmteterugwinunit te ontwikkelen, die in 90-95% van de woningtypen kan worden toegepast en waarmee het bestel- en installatieproces aanzienlijk wordt vergemakkelijkt”, vertelt Van den Bergh. “De uit EPP opgebouwde unit heeft een gewicht van 36 kilo en een ventilatievermogen van 350 m³/h. De unit is zodanig ontwikkeld, dat hij 180˚ gedraaid gemonteerd kan worden.

Met andere woorden: de WTW-unit is zowel links als rechts uitvoerbaar. De geometrie van de in- en uitstroomopeningen is zo uitgekiend dat de luchtweerstand in unit wordt geminimaliseerd. Datzelfde geldt voor de manier waarop de af- en aangezogen lucht door (winter) of langs (zomer) de warmtewisselaar gaat. Hierdoor hoeven de ventilatoren minder hard te draaien, met een laag energieverbruik en een fluisterstille werking als resultaat. Dankzij een optionele flow grid op de ventilatoren kan het geluidsniveau met nog eens 2 tot 3dB worden gereduceerd.”

Autonome werking BUVA EcoStream WTW-unit

De EcoStream WTW-unit functioneert volledig autonoom. Tussenkomst van de gebruiker is niet nodig. “In het systeem zijn sensoren opgenomen die permanent de luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en temperatuur in de woning meten. Vocht, (drijf)gassen en kook- en toiletluchtjes worden snel gedetecteerd, waarop de WTW-unit automatisch zijn ventilatiecapaciteit aanpast.” De BUVA EcoStream WTW-unit is bovendien voorzien van een WiFi- en Bluetoothmodule.

Een koppeling met het WiFi-netwerk van de woning maakt eenvoudig beheer via de smartphone mogelijk, waardoor bedieningen en displays in de woning zelf en op de WTW-unit niet meer aan de orde zijn. Aan de bovenzijde van de unit bevinden zich sec nog de wettelijk verplichte statusindicatoren. “Gebruikers kunnen de app gebruiken om de status van de WTW-unit en alle sensoren in te zien, capaciteiten aan te passen, sensoren in- of uit te schakelen en/of ventilatietijden/klokprogramma’s in te stellen”, aldus Van den Bergh.

“Bovendien kunnen zij eenvoudig inzien wanneer filters vervangen moeten worden. Installateurs kunnen de installateurmodus in de app gebruiken voor het snel en nauwkeurig inregelen, instellen en onderhouden van de unit. “De Bluetoothfunctie maakt het voor hen mogelijk om de WTW-unit in te regelen zonder WiFi-netwerk. Bijvoorbeeld in nieuwbouwwoningen waarin nog geen internet aanwezig is, biedt deze functie uitkomst.”

Nieuwe functies WTW-unit: zonering en ruimtesensoren

Vanaf komend najaar kan de BUVA EcoStream WTW-unit worden uitgebreid met een uniek zoneringssysteem. Dit systeem maakt gezoneerde ventilatie mogelijk door de toevoerlucht naar de verschillende ventilatiezones te reguleren. “Een eenvoudige zonering bestaat veelal uit een dag/leefzone en een nacht/slaapzone. Het is echter ook mogelijk om de woning van meer dan twee zones te voorzien voor extra energiebesparing, een betere luchtkwaliteit, minder geluid of een hogere capaciteit.

Daarnaast is het mogelijk om de zoneregeling automatisch en vraaggestuurd te laten werken door gebruikt te maken van BUVA CO₂-ruimtesensoren, die aan de EcoStream gekoppeld kunnen worden”, legt Van den Bergh uit. “Door iedere zone te voorzien van een ruimtesensor, kan de WTW-unit de luchtkwaliteit per zone monitoren en de ventilatie hier per zone op afstellen. Het is tevens mogelijk om de CO₂-ruimtesensoren aan de EcoStream te koppelen zonder gebruik te maken van het zoneringsysteem. Hierdoor kan de BUVA EcoStream WTW-unit nog nauwkeuriger bepalen hoeveel ventilatie benodigd is, waardoor nog meer energie wordt bespaard.”

De BUVA EcoStream WTW-unit betekent een revolutie in de Nederlandse woningmarkt. Daarvan zijn Van den Bergh en Akkerman overtuigd. “Het is BUVA en AME gelukt om een WTW-unit te ontwikkelen die niet alleen autonoom, stil en flexibel toepasbaar is, maar ook zeer energiezuinig functioneert. En dit allemaal voor een zéér scherpe prijs. Als vooruitstrevende bedrijven zijn wij hier zeer trots op.”

Recente nieuwsberichten

'Optoppen' in plaats van nieuwbouw: DDR-flats tegen de woningnood

12-12-2022

Bij de aanpak van het woningtekort hopen de Duitsers een opvallende troef in handen te hebben. De buitenkans staat al sinds de jaren 70 klaar: betonnen Plattenbau-flats.

Meer informatie

Kleine bedrijven innoveren minder vaak dan grote

08-12-2022

Kleine bedrijven doen minder vaak aan innovatie dan grotere bedrijven. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aandeel innovatieve bedrijven toe. Dit meldt het CBS.

Meer informatie

Hoge rente bedreigt woningbouw: ‘Miljard euro minder geïnvesteerd’

08-12-2022

Ondanks de nijpende woningnood staan veel bouwprojecten in Nederland op losse schroeven of ze lopen ernstige vertraging op. De oorzaak: gestegen rentes. Beleggers haken af waardoor er flink minder wordt geïnvesteerd in de woningmarkt.

Meer informatie