Tiny houses, flexwoningen, alle registers open voor meer woningbouw in Moerdijk
Tiny houses, flexwoningen, alle registers open voor meer woningbouw in Moerdijk

Tiny houses, flexwoningen, alle registers open voor meer woningbouw in Moerdijk

ZEVENBERGEN - Bouwen, bouwen, bouwen. Woningen, woningen, woningen. De komende jaren blijft dat het credo in de gemeente Moerdijk. Ook oplossingen voor de kortere termijn zoals tiny houses en flexwoningen komen als het aan de gemeenteraad ligt nadrukkelijker in beeld.

Bijna alle fracties hamerden er donderdagavond in de raadsvergadering op om nog een tandje bij te steken als het gaat om woningbouw. Weliswaar zijn er de laatste jaren de nodige bouwprojecten van de grond gekomen, toch is dat niet voldoende, want de woningnood is hoog.

,,Starters, doorstromers en senioren schreeuwen om woningen. We geven gas, maar de turbo moet aan”, aldus Peter Stehouwer (BBM). Bisar Çiçek (PvdA): ,,We zijn er nog niet. Bouwen, bouwen, bouwen.”

Met Zevenbergen-Noord, Zevenbergen-Oost en de Blauwe Hoef in Klundert dienen zich grote bouwprojecten aan. De gemeente moet ook vol gaan voor tijdelijke huisvesting, menen veel fracties. 

SmartBuilds in Moerdijk?

En dat gebeurt ook, zegt wethouder Désirée Brummans. Er zijn onder meer plannen voor tiny houses in Klundert en flexhuizen in Zevenbergen-Oost. Ook gaat de wethouder na of de gemeente aanspraak kan maken op het project SmartBuilds van de Rabobank, die twaalfduizend tijdelijke huurwoningen wil bouwen voor middeninkomens. 

Behalve in Helwijk en Heijningen, staan volgens Brummans in alle plaatsen bouwprojecten in de rol. Toch meent CU-fractievoorzitter Bert Schreuders dat het vizier erg op Zevenbergen is gericht. Verlies de andere plaatsen niet uit het oog, is zijn oproep. ,,Is de Blauwe Hoef in Klundert misschien naar voren te halen?”

Doorstroommakelaar

De raad volgt met grote interesse wat een ‘doorstroommakelaar’ door Woonkwartier gaat opleveren. Die moet ouderen helpen bij het vinden van een passender huis waar ze langer kunnen blijven wonen, waardoor de doorstroom op de woningmarkt wordt bevorderd. Pauline Joosten (ML): ,,Een grote wens van ons.” 

Zorgen over betaalbaarheid 

Fracties maken zich grote zorgen over de betaalbaarheid van woningen. Hans van Brenkelen (OM): ,,We moeten ervoor zorgen dat in komende woningbouwprojecten ook ruimte is voor koop- en huurwoningen in het lagere segment.”

Onder meer de lage rente maakt volgens Bennie Blom (SP) dat kopers een woning vaak als belegging zien. Hij pleit voor zelfbewoningsplicht als tegenwicht tegen kapitaalkrachtige ontwikkelaars: kopers moeten zelf in de woning gaan wonen.

Bron: BN DeStem
Foto: Ümit Yıldırım , Unsplash

Recente nieuwsberichten

De Jonge over woningnood: Veel te lang geen regie genomen

21-09-2022

Om de woningnood terug te dringen wil het kabinet tot en met 2030 zo'n 900.000 woningen bouwen. Dat is dringend noodzakelijk, zei koning Willem-Alexander vandaag in de troonrede.

Meer informatie

Tekort van 6500 ambtenaren fnuikt woningbouw

19-09-2022

De beoogde woningbouwimpuls voor het realiseren van 100.000 woningen per jaar is niet haalbaar. Niet het financiële tekort, maar het gebrek aan ambtelijke capaciteit is hiervoor de belangrijkste beperking.

Meer informatie

Nieuwbouw in gevaar door dure grond

14-09-2022

Woningcorporaties lopen bij het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen steeds meer aan tegen de hoge prijs en lage beschikbaarheid van bouwgrond.

Meer informatie