Utrecht maakt strengere afspraken over woningbouw: sneller, duurzamer én betaalbaarder

Utrecht maakt strengere afspraken over woningbouw: sneller, duurzamer én betaalbaarder

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, hebben de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een convenant voor duurzame woningbouw opgesteld. Hierin staan afspraken met gemeenten en marktpartijen in de bouw en het vastgoed die strenger zijn dan huidige wetgeving.

De afspraken gaan over zaken als circulariteit (bouwen zonder afval), natuurinclusief bouwen (waarbij lokale natuurwaarden zwaar meetellen), klimaatadaptatie en energiegebruik.

Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 85 organisaties, waaronder dertig gemeenten, drie provincies en meer dan dertig ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Hoop dat andere regio’s het voorbeeld volgen

Verwacht wordt dat met de gemaakte afspraken sneller, duurzamer én betaalbaarder gebouwd kan worden. Gehoopt wordt dat andere regio’s het Utrechtse/Amsterdamse voorbeeld volgen en meer partijen aansluiten. Lees het volledige artikel

Bron: AD
Foto: Stijn, Unsplash

Recente nieuwsberichten

Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken

14-10-2022

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd.

Meer informatie

Het succes van onze klanten is tegelijkertijd het succes van BUVA

14-10-2022

Patrick Berkhout, export manager van BUVA, streeft er naar zijn klanten in internationale markten succesvol te laten zijn. Dat doet hij door samen met zijn klanten te kijken wat nog meer groei mogelijkheden zijn naast de bestaande productmarkt combinaties.

Meer informatie

Mill Home en BUVA: samenwerken om te versnellen

11-10-2022

Mill Home bouwt conceptuele woningen waardoor een versnelling in de woningbouw en verduurzaming van de woningvoorraad kan plaatsvinden.

Meer informatie