VKG heeft blik op toekomst gericht

VKG, de branchevereniging Kunststof Gevelelementen, heeft in 2018 een behoorlijke transitie ondergaan. Sinds mei 2018 staat een nieuw bestuur aan het roer. Met grote ambities voor de toekomst, waarbij het realiseren van toegevoegde waarde voor VKG-leden het uitgangspunt vormt.

De introductie van het Keten Keurmerk, de Opleverapp en de vernieuwde montagekeuring vormden in 2018 de opmaat naar vele nieuwe ontwikkelingen in 2019. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) in december 2018 werden de toekomstplannen uit de doeken gedaan.

Het nieuwe VKG-bestuur is druk doende geweest met het maken van plannen voor de toekomst. Een toekomst met ambities, die door bestuurslid Jurian Tabbers, Schipper Kozijnen, tijdens de ALV op heldere wijze uiteengezet
werd aan de hand van een Roadmap. Daarin worden in één oogopslag het ‘Why’, ‘How’ en ‘What’ van VKG duidelijk.
Hij legde uit dat de meerjaren ambitie van de vereniging een marktaandeel van 65% is. Daarvoor worden verschillende middelen ingezet en nieuwe diensten ontwikkeld. Eerder in 2018 is onder meer de Opleverapp geïntroduceerd.
Deze geeft helderheid aan alle partijen die betrokken zijn bij een oplevering en versnelt het proces. Het is de bedoeling dat eind 2019 alle VKG-leden digitaal opleveren. Om hen hierin te ondersteunen biedt de vereniging hiervoor onder andere in januari een praktische training aan.

Gedigitaliseerde montagekeuring

Albert Zegelaar, directeur VKG, lichtte de vernieuwde montagekeuring als onderdeel van het kwaliteitssysteem toe. “Om een kwalitatief optimaal eindproduct te kunnen leveren, moeten alle schakels in de supply chain ijzersterk zijn.”
Deze kwaliteitseisen vormen de basis en toegevoegde waarde van het VKG-Keurmerk. Om voor een keurmerkcertificaat in aanmerking te komen moet de montage door gecertificeerde monteurs gedaan worden. Fabrikanten en dealers worden onder het VKG-Keurmerk minstens éénmaal per jaar onafhankelijk gekeurd op de
kwaliteit van de montage van de kunststofkozijnen. Vanaf 2019 wordt daarbij een digitale checklist gebruikt.

Een blik vooruit

Ook schetste Zegelaar de belangrijkste tendensen in de bouw om in 2019 rekening mee te houden. Zo neemt sinds 2017 het gebruik van kunststofkozijnen toe ten opzichte van dat van hout en is aluminium eveneens met een opmars bezig. In 2019 zal het marktaandeel kunststofkozijnen bij nieuwbouw 35% zijn en bij renovatie 54%. Opvallend
zijn ook de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, de stijgende arbeidsproductiviteit, de verdere opmars van BIM, de groei van technologische innovaties die in de bouw soms lastig door te voeren zijn en het feit dat 5% van de
totale Nederlandse CO2-uitstoot en 35% van de afvalstromen bouwgerelateerd zijn.

“Eveneens is een toename van circulair bouwen merkbaar. Daarop spelen wij perfect in met het VKG-Recyclesysteem én het plan om met de gevelindustrie samen te werken aan een circulaire geveleconomie. Met ons recyclesysteem
verwerken we ongeveer 75% van alle oude kunststofkozijnen. De bedrijven brengen hun materiaalstromen terug in
de materiaalkringloop door ze in te zamelen, milieuvriendelijk te verwerken en weer in te zetten bij de productie van nieuwe bouwmaterialen.”

Samen met woningcorporaties, VvE’s, gemeenten, architecten en projectontwikkelaars kan daar gemakkelijk 100% van gemaakt worden.
Meerwaarde door verzekerde garantie

VKG staat volgens Zegelaar in 2019 eveneens voor de uitdaging de waarde van het Keurmerk verder te vergroten. “In dit kader onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om klanten een verzekerde garantie tot 10 jaar te bieden op kunststofkozijnen. Ook als er tussentijds iets met de dealer of leverancier gebeurt. Dit geeft een extra dimensie
aan onze belofte ‘een Keur aan extra zekerheden’.”

Tijdens haar marketingblik op de toekomst gaf Kitty Rossen, Marketing & Communicatie VKG, aan deze belofte verder te verankeren in de markt. “Om het geambieerde marktaandeel van 65% te bereiken, moeten de naamsbekendheid
van de VKG en de waarde van het Keurmerk stijgen. Hiervoor is een hechte samenwerking van de leden een vereiste en worden accountmanagers via een Roadshow gemobiliseerd. Ook gaan we aan de slag met het online benaderen van de markt, zodat particulieren en bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe kozijnen weten dat het VKGKeurmerk
het enige keurmerk is waarop ze hoeven te letten. Social media vormt hierin een belangrijke factor.” Daarom werden alle aanwezigen uitgenodigd de smartphone te pakken en elkaar en VKG te gaan volgen op Facebook en LinkedIn.

Optimale luchtkwaliteit en minimaal energieverbruik

Rien Wisse, directeur van VKG-partner BUVA en gastheer van de ledenvergadering, ging op de toekomst in met een toelichting op de eigen homecaresystemen. “Begonnen als groothandel in ijzerwaren is BUVA uitgegroeid
tot totaalleverancier die voor elk bouwproject een passend toekomstbestendig homecaresysteem biedt. Daarin werken drie onderdelen, duurzaam geproduceerde warmte, gezonde binnenlucht en veilig afgesloten ramen en deuren, optimaal samen. Bovendien zijn de homecare systemen via een app eenvoudig te bedienen.”

Elk systeem bevat een duurzame, onderhoudsvrije verwarmingsoplossing in de vorm van een warmtepomp en/of cv-ketel. Maar een gezond binnenklimaat begint met goede ventilatie. Daarom wordt dankzij ingebouwde slimme sensoren de luchtkwaliteit continu gemeten door de mechanische BUVA-ventilatiesystemen, die zich vervolgens
automatisch aanpassen. Met als resultaat: optimale luchtkwaliteit tegen minimaal energieverbruik!
Daarnaast vormt hang- en sluitwerk dat getest is op functionaliteit, veiligheid en wind- en waterdichtheid de basis van
de homecaresystemen. Met 10 jaar garantie zijn deze systemen eveneens volledig op de toekomst gericht!

Kwaliteit en zekerheid

Zowel VKG als BUVA staan voor kwaliteit en zekerheid. Dit is nodig vanwege de hoge Nederlandse eisen ten aanzien van veilig afgesloten woningen en een gezond binnenklimaat. Bedrijven die deze garantie niet kunnen bieden, worden liever buiten de VKG gehouden. Tom Knijn, accountmanager BUVA: “Dit is een van de redenen dat sterke
en betrouwbare bedrijven als BUVA trots zijn op hun partnership met VKG.”

Door goed samen te werken zorgt VKG, samen met alle aangesloten leden en partners, voor de garantie op wat voor iedereen belangrijk is: een veilig en gezond thuis! “Deze gemeenschappelijke waarden en ambities geven voldoende aanleiding de toekomst gezamenlijk tegemoet te treden”, besluit Zegelaar.

Recente nieuwsberichten

Fijn Pasen

19-04-2019

Wij wensen iedereen fijne Pasen!

Meer informatie

Eén contactpersoon en één leverancier

17-04-2019

Verweij Houttechniek is één van de grootste spelers in de Nederlandse markt als het gaat om houten gevelelementen. De systeempartner ontwerpt, produceert, levert en monteert duurzame houten deuren, ramen, (intrek)kozijnen en prefab producten.

Meer informatie

Een vergemakkelijking voor de timmerindustrie

01-04-2019

Bij de productie van houten kozijnen maken timmerfabrieken veelal eerst een U-vorm met een bovenkant en twee zijkanten, die middels een trolleysysteem door de spuiterij worden geleid. Pas daarna wordt de onderdorpel gemonteerd.

Meer informatie