Wijziging regelgeving Bouwbesluit en dorpels

Wijziging regelgeving Bouwbesluit en dorpels

In het huidige Bouwbesluit staat dat tenminste 1 woningtoegangsdeur moet voldoen aan de eis dat het hoogteverschil tussen hoogste punt van de dorpel en het aansluitende maaiveld of afgewerkte vloerniveau maximaal 20 mm mag zijn.

De wijziging houdt in dat dit gaat gelden voor alle woningtoegangsdeuren, met uitzondering van balkons en gaat in met ingang van 1 januari 2022 (datum aanvraag bouwvergunning).

Voor balkons moet eerst onderzocht worden of het in de praktijk wel mogelijk is om deze eis door te kunnen voeren. Het is niet ondenkbaar dat de toegang tot balkons in een later stadium ook aan deze eis moet voldoen.

Parallel-schuif-kiep deuren (vaak toegepast bij balkons) zullen in ieder geval niet aan deze eis kunnen voldoen.

Voor meer informatie, neem contact op met onze product manager Jan Fieten.

Recente nieuwsberichten

De Jonge over woningnood: Veel te lang geen regie genomen

21-09-2022

Om de woningnood terug te dringen wil het kabinet tot en met 2030 zo'n 900.000 woningen bouwen. Dat is dringend noodzakelijk, zei koning Willem-Alexander vandaag in de troonrede.

Meer informatie

Tekort van 6500 ambtenaren fnuikt woningbouw

19-09-2022

De beoogde woningbouwimpuls voor het realiseren van 100.000 woningen per jaar is niet haalbaar. Niet het financiële tekort, maar het gebrek aan ambtelijke capaciteit is hiervoor de belangrijkste beperking.

Meer informatie

Nieuwbouw in gevaar door dure grond

14-09-2022

Woningcorporaties lopen bij het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen steeds meer aan tegen de hoge prijs en lage beschikbaarheid van bouwgrond.

Meer informatie